A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Lá diêu bông

Sáng tác: nhạc Phạm Duy, thơ Hoàng Cầm | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 12483

b [C] #
x2

Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông
Từ [Am] nay tao sẽ gọi là [C] chồng
Tao sẽ [F] gọi là [Em] chồng
Đứa [G7] nào tìm được lá diêu [C] bông

Vài ngày [C] sau em tìm thấy [F] lá
Chị chau [Dm] mày: Đâu phải lá diêu [G] bông!
Mùa Đông [C] sau em tìm thấy [G] lá
Chị lắc [Em] đầu nhìn nắng vãng bên [C] sông

Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông
Từ [Am] nay tao sẽ nhận là [C] chồng
Tao sẽ [F] nhận là [Em] chồng
Đứa [G] nào tìm được lá diêu [C] bông

Ngày cưới [Am] chị, em tìm thấy [F] lá
Chị mỉm [E] cười, se chỉ, cắm trôn [Am] kim
Chị đã ba [Dm] con, em tìm thấy [Bb] lá
Xoè tay, phủ [Dm] mặt, chị không [C] nhìn

Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông
Từ [Am] nay tao sẽ nhận là [C] chồng
Tao sẽ [F] nhận là [Em] chồng
Đứa [G] nào tìm được lá diêu [C] bông

Từ thuở [G] đó, em [C] cầm chiếc [G] lá
Nơi đầu [F] non cuối bể, em [G] đi
Lời vi vút [F] gió quê lắng [G] gọi
Diêu bông hời hỡi diêu [C] bông
Em [F] đi trăm núi nghìn [C] sông
Nào tìm thấy [Am] lá diêu [G7] bông bao [C] giờ


Nhập bình luận