Liên khúc Kiếp nhân sinh

Sáng tác: Various | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1110

b [Am] #
x2

Intro: [Am][G][C] -[Dm][G][Am]-[Am][G][C]-[G][Em][Am]-[Dm][G][C]-[Em][Am]

1. Thế [Am] Tôn bao [G] lời ban [C] truyền
Xét [Dm] ra năm [G] điều tận [Am] tường
Vốn [Dm] sanh ra con người
Tránh [C] sao qua căn tàn.
[Em] Thân trót giai trong tử sanh [Am] luân hồi [Dm][G][Am]

[C] Nghiệp ác! [Em] Do mình gây [Am] ra
[F] Thọ báo phân [G] minh cho [C] đời ban
[G] Rồi đành chia [Dm] ly, [Em] tránh sao phân [Am] kỳ
[Em] Đều về [F] nơi vĩnh [Am] hằng

Nhất [Am] tâm chuyên niệm Di [C] Đà
Phẩm [Dm] kinh nhiêm [G] màu diệu [Am] huyền
Phá [Dm] vô minh xích xiềng
Chướng [G] vô sanh thánh [Em] hiền.
[C] Tiếp dẫn tây [Dm] phương thoát [F] qua [G] luân [Am] hồi

Bội giác nhiệp trần là nguyên nhân đau khổ
Quay đầu giác ngộ là mục độ Như Lai
Vì yêu thương nên chi nghiệp báo kéo dài
Chi bằng gắng công tu luyện để được hoa khai, kiến phù

2. Thân mình trong trần [Am] thế, một đời gian nan cơ [C] hàn
Lòng người thâm sâu [Am] phủ phàng
Tham sân [F] si bao lụy phiền còn đeo [F] mãi
Thân không chút an [C] nhàn, nơi trần ai gieo khổ [Em] sầu [E]

Luôn chạy theo phù [Am] phiếm, lạc lầm không hay lối [C] vàng
Đạo quyền thâm sâu [Am] rưới hồn
Khi tan [F] thân vương nghịêp sầu thì đã [F] tắt
Quay lưng kiếp tu [C] hành, duyên còn [Em] tùy tại tâm [Am] thế nhân [Dm][Am]

Chúng [G] sanh sống trong nơi lợi [C] danh
Không hay mình [F] đang vướng sai [C] lầm
Thế [D] gian bao nghiệp [Dm] phần, bao tội lỗi lòng riêng [G] mang
Tránh [C] sao qua khỏi [Em] bể khổ [Am] luân hồi [Dm][Am]

Đôi lời khuyên từ [Am] bỏ, hồng trần chỉ là cõi [C] tạm
Đường về Tây Phương [Am] sẽ tịnh.
Lo tu [F] thân, mong tìm đường về giác [F] chánh
Tâm luôn sẽ an [C] nhàn, niệm Di [Em] Đà Phật ngôn [Am] chú bi [Dm][Am]

Tăng ½ tone lên [Bbm] -------------------
[Bbm][Ab][C#]-[Ebm][Ab][Bbm]
[Bbm][Ab][C#]-[Ab][Bbm]-[Ebm][Ab][C#]-[Fm][Bbm]

3. [Bbm] Cầu hồng đức nhiệm [C#] màu
[Bbm] Hồng trần bể thương [Ebm] sầu
[Ab] Xin thành tâm khấn [C#] Lưu ly Phật Quang
[Ab] Mong Ngài ban phép [Fm] thương trần [Bbm] gian.

[Bbm] Độ trì Đấng sanh [C#] thành
[Bbm] Nhà nhà phúc an [Ebm] lành
[Ab] Tâm niệm Kinh đảnh [C#] chơn ngôn Dược Sư
[Ab] Tiêu bệnh căn tránh [Fm] bao nạn [Bbm] tai.

Phật Lưu [Ebm] ly Dược [Ab] Sư Pháp [C#] Quang
Cầm Trân [F#] châu chiếu [Ab] soi cho [C#] trần gian
[F#] Dâng nén [Ab] nhan con [C#] thành tâm
Lại nguyện [Eb] cầu nhờ Đức Lưu ly [Ab] dùm thương.

[Bbm] Người đời mãi tôn [C#] thờ
[Bbm] Lòng thành kính dâng [Ebm] Ngài
[Ab] Bao nghiệp oan chướng [C#] xưa dần tan
[Ebm] Xua nạn tai Pháp [Ab] Quang độ [Bbm] trì

-------------------
1) Kiếp luân hồi
2) Kiếp nhân sinh
3) Khấn nguyện Phật Dược Sư (Kinh cầu Phật Dược Sư)


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[G#] Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu Bên khung cửa [C#]sổ gió lay [A#m] đều Từng cơn thoáng [D#7]... 1234
[C] Tôi về miền an [Em] trú [G] Lượm hạt [Dm] nắng bồ [Am] đề [F] Năm dài trong trần... 1231
Nan mô [G] A Di Đà Phật [Bm] Nan mô [C] A Di Đà [D] Phật Nan mô [G] A... 3673
[Bm] Namo Ratna Trayaya, [A] Namo Arya Jnana [F#m] Sagara, [Bm] Vairochana, [Bm] Byuhara Jara [A] Tathagataya, [F#m] Arahat e... 2889
1. Mùa [C] thu trong đêm tĩnh [Em] lặng Nhẹ [Am] nhàng lá rụng ngoài [F] hiên Hồn [Dm] ta... 1070
Bài hát cùng tác giả
1.Thành phố [Dm] nào nhớ không [F] em Nơi chúng [Am] mình tìm phút êm [Dm] đềm Thành phố [F]... 41967
1. Chiều [Em] nao, tiễn nhau [B7] đi khi bóng ngả xế [Em] tàn Hoàng [Am] hôn đến đâu [D]... 37056
1. Mưa có [Em] rơi và nắng có [G] phai Trên cuộc [B7] tình yêu em ngày [Em] nao Ta... 36915
1. [Am] Đêm chưa ngủ nghe [Dm] ngoài trời đổ mưa, từng hạt [Am] rơi Gác nhỏ đèn le [E]... 28177
[C] Ú u u u ù [D] u [Bm] Ú u u u ù [Em] u Giọt nước [C] mắt... 27438

Nhập bình luận