Tán thán cõi Phật A Di Đà

Sáng tác: THích Nữ Huệ Ngạn | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 3672

b [G] #
x2

Nan mô [G] A Di Đà Phật [Bm]
Nan mô [C] A Di Đà [D] Phật
Nan mô [G] A Di Đà [C] Phật
Nan mô [Am] A Di Đà [D] Phật
Nan mô A Di Đà [G] Phật

Về Tây [G] Phương có A Di [Bm] Đà
Ở cõi [C] đây có Phật Thích [D] Ca
Phật hai [G] nước phát tâm [C] là
Độ dân [Am] chúng nơi Ta [D] Bà
Về bên [C] cõi [D] A Di [G]

Cảnh quang [G] cõi A Di [Bm] Đà
Ngọc lưu [C] ly xây hành [D] lang
Dùng châu [G] lưới bao quanh [C] nhà
Hàng cây [Am] báu rung la [D] đà
Đường đi [C] cũng [D] trân châu [G] ngà.

Hồ ao [G] có sen bằng [Bm] vàng
Tỏa từ [C] hoa ra hào [D] quang
Màu sen [G] trắng, xanh hay [C] vàng
Hào quang [Am] sáng lên muôn [D] ngàn
Để dang [C] đón [D] dân ta [G] Bà

Cõi đây [G] trỗi lên nhạc [Bm] trời
Người được [C] nghe ưu sầu [D] vơi
Hạt mưa [G] xuống đơm hoa [C] trời
Tỏa hương [Am] ngát thơm cho [D] đời
Người nghe [C] sẽ [D] an muôn [G] đời

Mỗi khi [G] gió lay cây [Bm] cành
Tạo ra [C] tiếng âm thật [D] thanh
Dạy dân [G] chúng nên tu [C] hành
Hãy tinh [Am] tấn cho chuyên [D] cần
Quả tâm [C] đức [D] mau viên [G] thành

Nan mô [G] A Di Đà Phật [Bm]
Nan mô [C] A Di Đà [D] Phật
Nan mô [G] A Di Đà [C] Phật
Nan mô [Am] A Di Đà [D] Phật
Nan mô A Di Đà [G] Phật

Phật xưa [G] có ra lời [Bm] thề
Mở rộng [C] thêm Bang Lạc [D] quê
Vậy ai [G] đã mong sanh [C] về
Thì nên [Am] chớ tâm si [D] mê
Phật dang [C] đón [D] đưa ta [G] về

Cõi Tây [G] ấy không luân [Bm] hồi
Vậy người [C] ơi mau về [D] thôi
Niệm thông [G] suốt khi đi [C] ngồi
Để ưu [Am] não không đâm [D] chồi
Tòa sen [C] báu [D] ta lên [G[ ngồi

Này ta [G] hãy mau niệm [Bm] Phật
Để nghiệp [C] duyên không chồng [D] chất
Trần gian [G] vốn không chân [C] thật
Thì sao [Am] hãy không niêm [D] mật
Niệm danh [C] đức [D] Di Đà [G] Phật

Người ơi [G] hãy mau tỉnh [Bm] lòng
Đừng để [C] cho tâm chạy [D] rỏng
Vì còn [G] đắm mê danh [C] lợi
Tử sanh [Am] ấy luôn quay [D] vòng
Lạc bang [C] nước [D] không sanh [G] đồng

Nguyện cho [G] những ai niệm [Bm] Phật
Được thân [C] thể luôn bình [D] an
Được tâm [G] ý luôn thanh [C] nhàn
Vượt gian [Am] khó trong muôn [D] ngàn
Lòng ưu [C] não [D] mau phai [G] tàn

Nan mô [G] A Di Đà Phật [Bm]
Nan mô [C] A Di Đà [D] Phật
Nan mô [G] A Di Đà [C] Phật
Nan mô [Am] A Di Đà [D] Phật
Nan mô A Di Đà [G] Phật


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[Bm] Namo Ratna Trayaya, [A] Namo Arya Jnana [F#m] Sagara, [Bm] Vairochana, [Bm] Byuhara Jara [A] Tathagataya, [F#m] Arahat e... 2889
1. Mùa [C] thu trong đêm tĩnh [Em] lặng Nhẹ [Am] nhàng lá rụng ngoài [F] hiên Hồn [Dm] ta... 1070
[Am] Con xin được chắp tay nguyện cầu [F] Mẹ Quan Âm tôn [Am] kính [Dm] Sen ngát hương tỏa... 1777
1. Vội [Em] đến, vội [B7] đi, vội nhạt [Em] nhòa Vội [G] vàng sum [A] họp vội chia [B7]... 1267
Ngõ [E7] về trúc biếc mây [Am] nghiêng [F] Trời pha sương [E7] mỏng bên triền núi [Am] cao Chân... 1299
Bài hát cùng tác giả
Nan mô [G] A Di Đà Phật [Bm] Nan mô [C] A Di Đà [D] Phật Nan mô [G] A... 3672

Nhập bình luận