A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Lời nói muộn màng

Sáng tác: Kim Tuấn | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 208

b [Dm] #
x2

[Dm] Đã cạn tình rồi xin em [Gm] hãy đi về đi
[C] Nhắc lại làm gì cho thêm [Dm] đau giấc mơ buồn
Chẳng còn lại gì khi em [Gm] đã quay mặt đi
[C] Nói lời muộn màng tôi chẳng [Am] muốn nghe đâu người [Dm] ơi

Intro:[Dm][Am]-[Bb][F]-[Gm][Dm]-[Bb][Dm]

[Dm] Thôi tôi xin em hãy về [Am] đi em hỡi em
Đừng [Bb] đến với [C] tôi nữa mà [F] chi
[Gm] Khi ta bên nhau sướng vui [Dm] ít đớn đau nhiều
Vì em [Bb] quen chạy theo cảm [F] giác

[Dm] Khi vui bên ai nào em có [Am] nghĩ đến tôi
Ngồi [Bb] suốt dưới [C] hiên vắng chờ [F] em
[Gm] Tan cơn mê hoan rồi em [Dm] cất bước quay về
Và em [Bb] nói vẫn còn yêu [Dm] tôi

Về đi đừng [Dm] nói thêm chi lời mỉa [Bb] mai thôi người ơi
[Gm] Chẳng lẽ tôi [C] đây chỉ là [F] phao, [Gm] phao trên biển tình
Để em [Dm] níu lấy lúc em cần vượt [C] qua cơn đau tình [Am] ái
Mà [Bb] chẳng nghĩ đến cảm giác của [A] tôi

Tình đã như [Dm] vôi xin người hãy bước đi [Bb] đi
[Gm] Tôi xin chôn sâu bóng hình [Dm] em
Để tôi [Gm] thấy mình nhẹ nhàng
Trái [C] tim không còn đau mỗi [Am] khi chợt nghĩ về [Dm] em

ĐK: [Dm] Đã cạn tình rồi xin em [Gm] hãy đi về đi
[C] Nhắc lại làm gì cho thêm [Dm] đau giấc mơ buồn
Chẳng còn lại gì khi em [Gm] đã quay mặt đi
[C] Nói lời muộn màng tôi chẳng [Am] muốn nghe đâu người [Dm] ơi


Nhập bình luận