Lớn lên cháu lái máy cày

Sáng tác: Kim Hưng | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2050

b [C] #
x2

1. Cháu xem cày [Am] máy, cày [G] thay con [C] trâu
Đường cày đã [Dm] sâu, lại [G] nhanh mà không mệt [Am] nhọc.
Mùa [C] về lắm thóc, hạt [Dm] thóc phơi đầy [Em] sân
Ơi! chú công [Dm] nhân cháu yêu chú [G] lắm

2. Cháu xem cày [Am] máy, cày [G] thay con [C] trâu
Đường cày đã [Dm] sâu, lại [G] nhanh mà không mệt [Am] nhọc
Mùa [C] về lắm thóc, hợp [Dm] tác phơi vàng [Em] sân
Yêu mến quê [Dm] hương lớn [G] lên cháu lái máy [C] cày
Nhập bình luận