Luật yêu thương

Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 2619

b [G] #
x2

1. Cho [G] con một điều răn [Em] mới
yêu [Am] thương luật Chúa muôn [D] đời.
Cho [G] con một lời dấu [Bm] yêu,
con [Am] ơi hãy yêu mến [D] nhau.
Theo [G] gương Thầy yêu thương [E7] trước,
hy [Am] sinh mà [D7] hiến thân [G] mình.
Hy [C] sinh vì người dấu [G] yêu
liều cả tấm [D] thân tình yêu chính [G] nhân.

ÐK: Yêu [G] thương là điều răn [Bm] mới,
anh [D7] em hãy mến yêu [G] nhau;
Yêu [D] thương người ta sẽ [Em] biết,
anh [D7] em là môn đệ [G] Thầy.

2. Cho [G] con ngàn lời yêu [Em] dấu
vẫn [Am] không bằng chính gương [D] Thầy,
Hôm [G] nay Thầy dùng nước [Bm] đây,
đôi [Am] tay rửa chân chúng [D] con.
Con [G] ơi ngần ngại chi [E7] nữa
nay [Am] con làm [D7] cũng như [G] Thầy.
Con [C] xem Thầy là Chúa [Em] Con
mà Thầy rửa [D] chân từng người chúng [G] con.

ÐK: Yêu [G] thương là điều răn [Bm] mới,
anh [D7] em hãy mến yêu [G] nhau;
Yêu [D] thương người ta sẽ [Em] biết,
anh [D7] em là môn đệ [G] Thầy.

3. Yêu [G] thương là hy sinh [Em] trước
cho [Am] con cả chính thân [D] mình.
Yêu [G] thương cần chi đắn [Bm] đo,
không [Am] xem lợi thua trước [D] sau.
Yêu [G] thương dù muôn nguy [E7] khó,
kiên [Am] tâm chẳng [D7] nghĩ xa [G] gần.
Yêu [C] thương mùa xuân ngát [C] hương
tỏa lan bốn [D] phương này con biết [G] chăng.

ÐK: Yêu [G] thương là điều răn [Bm] mới,
anh [D7] em hãy mến yêu [G] nhau;
Yêu [D] thương người ta sẽ [Em] biết,
anh [D7] em là môn đệ [G] Thầy.

4. Yêu [G] thương tìm nguồn vui [Em] đến
cho [Am] nhau nặng nỗi ưu [D] phiền.
Yêu [G] thương bừng lên xóa [Bm] tan
bao [Am] nhiêu hờn căm ghét [D] ghen.
Yêu [G] thương dọi nguồn chân [E7] lý
cho [Am] ai lầm [D7] lỡ ê [G] chề.
Yêu [C] thương làm cho khắp [C] nơi
được luôn thắm [D] tươi hạnh phúc mãi [G] thôi.

ÐK: Yêu [G] thương là điều răn [Bm] mới,
anh [D7] em hãy mến yêu [G] nhau;
Yêu [D] thương người ta sẽ [Em] biết,
anh [D7] em là môn đệ [G] Thầy.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Lời Việt: [Bm] Giê-su Ki-[Em] tô nguồn [A] ánh sáng của lòng [D] con. [Bm] Đừng để [A] cho để... 4411
1. Đền [Am] vàng vang điệu nhạc [G] cung tiến Con [E7] đến tiến dâng tình [Am] yêu Tiến [D]... 3471
ĐK: Hoàng [C] hậu đứng bên [F] hữu Đức [A7] Vua, trang [Dm] điểm vàng ô-[G7] phia diễm [C] lệ.... 1623
Đáp: [F] Có Chúa chăn dắt [Gm] tôi, nên [Bb] tôi không [G] còn thiếu [C] gì. 1. [F] Có... 1860
1. Lạy [Am] Chúa con biết [G] con là thân cát [F] bụi Yếu đuối phận [G7] người nhiều tội... 1837
Bài hát cùng tác giả
1.[Am] Con vẫn trông cậy [C] Chúa lòng con [A7] tin tưởng nơi [Dm] Ngài [G] Con hy vọng vào... 49663
1. [Am] Xin cho con biết lắng [G] nghe lời [F] Ngài gọi con trong đêm [E7] tối [Am] Xin... 45494
1. Con tưởng [A7] rằng con vững [Dm] tin Tin vào [F] Chúa là [Gm] Cha nhân [A] hiền Khi... 27660
1. Một [Am] đời lần trong đêm [C] tối Tình [F] yêu con nay như hao [Dm] mòn Một [E7]... 25627
1. Noel [G] về, Noel [Em] về. nhạc yêu [Bm] thương vang réo rắt trời [D7] mơ Noel [Am] về,... 19609

Nhập bình luận