A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Mang tám chữ vàng

Sáng tác: Trần Thụ | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 404

b [G] #
x2

1. Tổ quốc tặng [G] trao cho tám chữ [D7] vàng
Phụ nữ Việt Nam được Tổ quốc tặng trao cho tám chữ [G] vàng
“ Anh [D7] hùng- Bất khuất- Trung [G] hậu- Đảm đang”.
Phụ nữ Việt Nam quyết [D7] tiến vững bước
Phụ [G] nữ Việt Nam chống [D7] Mỹ cứu nước

ĐK: Hát [G] lên bài ca Đảng đã đem lại cho [Am] ta một mùa xuân [D7] mới ớ ơ
[G] Nâng bước ta đi tới chân trời mới, nâng bước ta đi tới chân [D7] trời mới
Tiến [G] lên dựng xây chủ nghĩa xã hội đẹp [Am] tươi ngày ngày hạnh [D7] phúc ấm no
[G] Non nước nơi nơi chung xây đời mới, non nước nơi nơi chung xây [D7] đời mới

2. Dòng dõi bà [G] Trưng trên trang sử [D7] vàng
Dòng dõi bà Trưng truyền thống vẻ vang trên trang sử [G] vàng
Cùng [D7] chị Minh Khai sáng [G] ngời sử xanh
Chị Sáu chị Vân sáng [D7] chói chân lý
Chị [G] Gấm lừng danh chống [D7] đế quốc Mỹ

3. Từ chốn hậu [G] phương cho tới chiến [D7] trường
Đều có bàn tay phụ nữ Việt Nam chúng ta đảm [G] đang
Việc [D7] nhà, việc nước vẹn [G] tròn cả đôi
Đoàn kết kề vai sát [D7] cánh chiến đấu
Giải [G] phóng miền Nam thống [D7] nhất đất nước


Nhập bình luận