Mẹ quê hương Việt Nam

Sáng tác: Lm. Văn Chi | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1509

b [C] #
x2

ĐK: [C] Lạy Mẹ La Vang Mẹ là Mẹ Quê Hương Việt [Em] Nam
Con trông [Am] cậy suốt [C] đời
Mẹ [G] thương và ban ơn, chúc [G7] phúc cho Việt [C] Nam
Nguyện Mẹ La Vang Mẹ hiền của con dân Việt [Em] Nam
Luôn khẩn [Am] cầu đến [C] Mẹ
Mẹ [G] ban ngàn hồng ân, cho [G7] quê Hương bình [C] an.

1. [F] Con nguyện [Dm] cầu xin [C] Mẹ, Mẹ [F] chúc phúc quê [C] hương Việt [G] Nam
[Dm] Trong ân [G] tình của [Am] Mẹ, nguyện [F] dâng lên Nữ [C] Vương Việt Nam
[F] Dâng lên [Dm] Mẹ dịu [C] hiền, giải [F] gấm vóc giang [C] sơn Việt [G] Nam
[Dm] Trong tay [G] Mẹ uy [Am] quyền, nguyện [G] dâng lên dân [G7] Việt yêu [C] thương.

ĐK: [C] Lạy Mẹ La Vang Mẹ là Mẹ Quê Hương Việt [Em] Nam
Con trông [Am] cậy suốt [C] đời
Mẹ [G] thương và ban ơn, chúc [G7] phúc cho Việt [C] Nam
Nguyện Mẹ La Vang Mẹ hiền của con dân Việt [Em] Nam
Luôn khẩn [Am] cầu đến [C] Mẹ
Mẹ [G] ban ngàn hồng ân, cho [G7] quê Hương bình [C] an.

2. [F] Dâng lên [Dm] Mẹ Giáo [C] Hội, Mẹ [F] hướng dẫn đi [C] trong tình [G] thương
[Dm] Muôn muôn [G] người nên [Am] một, niềm [F] tin yêu sáng [C] lên ngàn phương
[F] Con khẩn [Dm] cầu xin [C] Mẹ, Mẹ [F] thắp sáng yêu [C] thương mọi [G] nơi
[Dm] Cho Giáo [G] Hội huy [Am] hoàng, và [G] yêu thương kết [G7] hiệp vinh [C] quang.

ĐK: [C] Lạy Mẹ La Vang Mẹ là Mẹ Quê Hương Việt [Em] Nam
Con trông [Am] cậy suốt [C] đời
Mẹ [G] thương và ban ơn, chúc [G7] phúc cho Việt [C] Nam
Nguyện Mẹ La Vang Mẹ hiền của con dân Việt [Em] Nam
Luôn khẩn [Am] cầu đến [C] Mẹ
Mẹ [G] ban ngàn hồng ân, cho [G7] quê Hương bình [C] an.

3. [F] Dâng lên [Dm] Mẹ gia [C] đình, Mẹ [F] thắp sáng yêu [C] thương đầy [G] vơi
[Dm] Cho gia [G] đình thuận [Am] hòa, niềm [F] tin hạnh phúc [C] trong tình yêu
[F] Đây gia [Dm] đình dâng [C] Mẹ, tận [F] hiến trái tim [C] gia đình [G] con
[Dm] Xin dâng [G] Mẹ dịu [Am] hiền, tình [G] yêu thương gia [G7] đình con [C] đây.

4. [F] Con dâng [Dm] Mẹ tâm [C] hồn, cuộc [F] sống với bao [C] nhiêu lầm [G] than
[Dm] Luôn trông [G] cậy nơi [Am] Mẹ, nguyện [F] xin tận hiến [C] cả đời con
[F] Dâng cuộc [Dm] đời thế [C] trần, Mẹ [F] hướng dẫn con [C] trên đường [G] đi
[Dm] Trong tay [G] Mẹ dịu [Am] hiền, đời [G] con sẽ an [G7] bình vui [C] êm.

ĐK: [C] Lạy Mẹ La Vang Mẹ là Mẹ Quê Hương Việt [Em] Nam
Con trông [Am] cậy suốt [C] đời
Mẹ [G] thương và ban ơn, chúc [G7] phúc cho Việt [C] Nam
Nguyện Mẹ La Vang Mẹ hiền của con dân Việt [Em] Nam
Luôn khẩn [Am] cầu đến [C] Mẹ
Mẹ [G] ban ngàn hồng ân, cho [G7] quê Hương bình [C] an.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận