Comme lui

Sáng tác: Robert Lebel | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | hung nguyen3 | 2333

b [A] #
x2

Refrain:
Comme [A] lui sa-[E] voir dresser la [F#m] ta-[F#m7] ble
Comme [D] lui nou-[Dbm] er le tab-[Bm] lier
Se le-[E] ver chaque jour et ser-[C#] ver par a-[F#m] mour
[D] Com-[E] me [Asus4] lui [A].

1 . Of-[F#m] frir le [D] pain de sa pa-[E] ro-[C#m] le
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim de Bon-[C#] heur
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes du royau-[A] me
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde

2 . Of-[F#m] frir le [D] pain de sa pre- [E] sen-[C#m] ce
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim d'être ai-[C#] més
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes d'espé-[A] rance
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde

3. Of-[F#m] frir le [D] pain de sa pro-[E] mes-[C#m] se
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim d'ave-[C#] nir
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes de ten-[A] dresse
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde

4. Of-[F#m] frir le [D] pain de chaque [E] cè-[C#m] ne
Aux [D] gens qui ont [G#7] faim dans leur [C#] cœur
[F#7] Être pour [Bm] eux des [E] signes d'é-[A] vangile
[D] Au milieu [Bm] de notre [E] monde

Refrain: (Increase half step)
Comme [Bb] lui sa-[F] voir dresser la [Gm] ta-[Gm7] ble
Comme [Eb] lui nou-[Dm] er le tab-[Cm] lier
Se le-[F] ver chaque jour et ser-[D] ver par a-[Gm] mour
[Eb] Com-[F] me [Bbsus4] lui [Bb].

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Cuộc đời bon [A] chen giữa muôn con [D] người Cùng niềm lo [E] lắng áo cơm bạc [A]... 12395
1. Nơi hoang [Am] vu, chiều đang [G7] xuống âm [C] u [Am] Trên đồi [Dm] cao hàng cây [G]... 8100
1. Ngắm rừng [C] xanh ngắm biển [E7] sâu con [Am] tin Ngài hằng có [F] đó Thật uy [Em]... 4080
1. [Am] Có Chúa trong cuộc đời lòng con [C] bao sướng [E7] vui. [A7] Có Chúa trong cuộc [Dm]... 6321
1. Dâng lên [Am] Chúa bánh thơm ly rượu [F] nồng Dâng lên [Dm] Ngài tiếng [G7] hát hòa lệ... 8364
Bài hát cùng tác giả
Refrain: Comme [A] lui sa-[E] voir dresser la [F#m] ta-[F#m7] ble Comme [D] lui nou-[Dbm] er le tab-[Bm] lier Se... 2333

Bình luận 2
kynguyen65 Quản trị viên 8 năm trước

Cám ơn hung nguyen3 bài này rất hay
Mong nhận thêm nhiều bài khác của bạn

hung nguyen3 8 năm trước

Cám ơn HAV và Ky Nguyen..mình cũng thích bài này lắm
Chúc HAV không ngừng phát triển, ngày càng nhiều nhạc, càng đông độc giả

Nhập bình luận