Ngài hằng có đó

Sáng tác: Nam Du | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1475

b [C] #
x2

1. Ngắm rừng [C] xanh ngắm biển [E7] sâu con [Am] tin Ngài hằng có [F] đó
Thật uy [Em] linh tạo [Dm] các biển sâu rừng [G] xanh
Ngắm trời [C] cao mây lượn [E7] quanh con [Am] tin Ngài hằng có [F] đó
Thật nên [Em] thơ trời [Dm] mây gió tay Ngài [C] làm.

ĐK:
Ngài hằng có [F] đó dẫu con chưa thấy [Em] Ngài [G]
Vẫn tin trong [C] con Ngài thật gần [Am] gũi dễ [E7] thương
Ngài hằng có [F] đó giữa cuộc đời thăng [Em] trầm [A7]
Vẫn luôn tin [Dm] vào tình Ngài thương [G] mến giữ [C] gìn.

2. Ngắm thật [C] lâu con người [E7] con mới [Am] hay Ngài hằng có [F] đó
Thật cao [Em] sâu đã [Dm] tạt sinh nên đời [G] con
Ngẫm thật [C] sâu trong lòng [E7] con mới [Am] hay một phần linh [F] thiêng
Ở trong [Em] con con [Dm] giống như hình ảnh [C] Ngài.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận