Memories

Sáng tác: Maroon 5 | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 8567

b [G] #
x2

Intro Chorus:
[G] Here's to the ones [D] that we got
[Em] Cheers to the wish [Bm] you were here but you're not
'Cause the [C] drinks bring back [G] all the memories
Of [C] everything we've [D] been through

[G] Toast to the ones [D] here today
[Em] Toast to the ones [Bm] that we lost on the way
'Cause the [C] drinks bring back [G] all the memories
And the [C] memories bring [D] back memories, bring back you

Verse 1:
There's a [G] time that I [D] remember, when I [Em] did not know no [Bm] pain
When I [C] believed in [G] forever, and [C] everything would stay the [D] same
Now my [G] heart feel like [D] December, when [Em] somebody say your [Bm] name
'Cause I [C] can't reach out to [G] call you, but I [C] know I will one [D] day, ayy

Pre-Chorus 1:
[G] Every [D] body hurts sometimes, [Em] everybody hurts [Bm] someday, ayy-ayy
[C] But [G] everything gon' be alright, [C] go and raise a glass [D] and say, ayy

Chorus 1:
[G] Here's to the ones [D] that we got
[Em] Cheers to the wish [Bm] you were here but you're not
'Cause the [C] drinks bring back [G] all the memories
Of [C] everything we've [D] been through

[G] Toast to the ones [D] here today
[Em] Toast to the ones [Bm] that we lost on the way
'Cause the [C] drinks bring back [G] all the memories
And the [C] memories bring [D] back memories, bring back [G] you

Post-Chorus 1:
[D] Doo-dooo doo-doo-doo-do
[Em] Doo-doo-do [Bm] dooo doo-doo-dooo-do
[C] [G] Doo-doo-do-dooo doo-doo-dooo
[C] Memories bring [D] back memories, bring [N.C.] back you

Verse 2:
There's a [G] time that I [D] remember, when I [Em] never felt so [Bm] lost
When I [C] felt all of the [G] hatred, was too [C] powerful to [D] stop (ooh yeah)
Now my [G] heart feel like an [D] ember, and it's [Em] lighting up the [Bm] dark
I'll [C] carry these torches [G] for ya, and you [C] know I never [D] drop, yeah

Pre-Chorus 2:
[G] Every [D] body hurts sometimes, [Em] everybody hurts [Bm] someday, ayy-ayy
[C] [G] Everything gon' be alright, [C] go and raise a glass [D] and say, ayy

Chorus 2:
[G] Here's to the ones [D] that we got (oh-oh)
[Em] Cheers to the wish [Bm] you were here but you're not
'Cause the [C] drinks bring back [G] all the memories
Of [C] everything we've [D] been through (no no)

[G] Toast to the ones [D] here today (ay-ayy)
[Em] Toast to the ones [Bm] that we lost on the way
'Cause the [C] drinks bring back [G] all the memories (yeah)
And the [C] memories bring [D] back memories, bring back [G] you

Post-Chorus 2:
[D] Doo-dooo doo-doo-doo-do
[Em] Doo-doo-do [Bm] dooo doo-doo-dooo-do
[C] [G] Doo-doo-do-dooo doo-doo-dooo
[C] Memories bring [D] back memories, bring back [G] you

[D] Doo-dooo doo-doo-doo-do
[Em] Doo-doo-do [Bm] dooo doo-doo-dooo-do
[C] [G] Doo-doo-do-dooo doo-doo-dooo (ooh yeah)
[C] Memories bring [D] back memories, bring back [G] you

Outro:
[D] Yeah-yeah yeah [Em] [Bm] yeah
Yeah-yeah yeah [C] yeah, [G] yeah-no
[C] Memories bring [D] back memories, bring back you


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Chuyện [C] cũ ấy qua lâu [D] rồi Mà [Bm] sao em vẫn còn [Em] buồn Còn [C] ướt... 47131
1. Cách xa lâu [C] nay đây là [D] ngày anh ước [Em] mong Suốt bao năm [C] qua đã... 11328
1. [Gm] Một cái beat thật chill đưa ta về với bản chất Đen Vâu keep it real, rap theo kiểu đơn... 9504
1. [G] Nếu một ngày tình yêu của [D] ta nhạt phai hơn trước [Em] Đôi bàn tay vẫn nắm... 13387
1. Tìm [C] hoài trong đêm về một nơi xa Đọng lại trong tim một chút vấn [F] vương nồng... 3016
Bài hát cùng tác giả
Intro: [C] [Am] [Dm] [C] Chord cirle: [F][Am][Dm][C] 1. [F] I'm hurting baby, [Am] I'm broken down [Dm] I need... 24319
1. [G] I miss the [A] taste of the [Bm] sweet life [G] I miss the [A] conver-[Bm] sation [G]... 19312
1. Yeah, [Cadd9] I, I know it's hard to remember [G] The people we used to be [Em7] It's even... 17414
Intro Chorus: [G] Here's to the ones [D] that we got [Em] Cheers to the wish [Bm] you were here... 8567
Verse 1: Spent [C] twenty-four hours, I need [G] more hours with [Am] you [F] You spent the [C] weekend... 1958

Nhập bình luận