Miễn là anh ở bên cạnh em (Zhī yào yǒu nǐ péi zài wǒ shēn páng - 只要有你陪在我身旁)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 113

b [D] #
x2

Intro: [D][Bm]-[A][G]
[A][D]-[Em][F#m]-[Em][A][D]

1. [D] dòng rén dí tiān [Bm] lài [E] piāo zài jiǔ tiān [A] wài
这思念的节拍 为你在等待
[D] zhè sī niàn dí jié pāi [Em] wéi nǐ zài děng [A] dài
冬去春又来 鲜花满山开
[D] dōng qù chūn yòu lái [A] xiān huā mǎn shān [Bm] kāi
这思念化成海 为你在澎湃
zhè sī niàn huà chéng hǎi [A] wéi nǐ zài péng [D] pài

2. 梦里你还在 不想再醒来
[D] mèng lǐ nǐ huán [Bm] zài [E] bù xiǎng zài xǐng [A] lái
可时光难再改 一梦到天白
[D] kě shí guāng nán zài gǎi [Em] yī mèng dào tiān [A] bái
心中装满爱 对你去表白
[D] xīn zhōng zhuāng mǎn ài [F#m] duì nǐ qù biǎo [Bm] bái
天地我拜一拜 因你更精彩
[F#m] tiān dì wǒ [Bm] bài yī bài [A] yīn nǐ gēng jīng [D] cǎi

ĐK: 看那人群纷纷攘攘
[D] kàn nà rén qún [Bbm] fēn fēn rǎng [A] rǎng
我要陪你一起闯一闯
[Bm] wǒ yào péi nǐ yī qǐ [Em] chuǎng yī [A] chuǎng
只要有你在我的身旁
[F#m] zhī yào yǒu nǐ [Bm] zài [Em] wǒ dí shēn [Bm] páng
我不管何处是他乡
[Em] wǒ bù guǎn [F#m] hé chǔ [Em] shì tā [A] xiāng

看那天际莽莽苍苍
[D] kàn nà tiān jì [Bm] mǎng mǎng cāng [A] cāng
我愿陪你一起去流浪
[Bm] wǒ yuàn péi nǐ yī [Em] qǐ qù liú [A] làng
只要有你在我的身旁
[F#m] zhī yào yǒu nǐ [Bm] zài [Em] wǒ dí shēn [Bm] páng
我不惧任何风雨霜
[Em] wǒ bù jù [F#m] rèn hé [A] fēng yǔ [Dm] shuāng


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận