Một đời theo Chúa

Sáng tác: Thế Thông | Nhạc Thánh ca | Điệu: Blues | kynguyen65 | 3539

b [Am-A] #
x2

1. Một đời [Am] con theo [Em] Chúa, chẳng ngại [F] chi dẫu có [Dm] phải dầm mưa nắng [E7] đổ
Chọn tình [Dm] yêu làm hành trang, cuộc đời [Em] con hiến thân vì muôn ngàn tội [Am] nhân
Dù bão [C] tố thét gào quanh [Dm] con, xin [Em] cứ yên [F] lòng bước theo [Am] Ngài
Dù thời [F] gian phai màu hương [C] sắc, xin [E7] được trung thành giữ vững niềm [Am] tin

ĐK. Bao nhiêu ơn [A] lành Ngài [C#m] đổ xuống đời [Bm] con
Lấy chi báo đền tình [E7] Ngài như biển [A] lớn
Mai đây trên [D] dặm đường dài, [F#m] khi lắng lo [Dm] giữa trần ai
[E7] Thì trọn đời con luôn đi theo bước của [A] Ngài.

2. Đường về [Am] nơi cung [Em] Thánh là [F] đây chốn con [Dm] tìm tựa nương tháng [E7] ngày
Nguồn tình [Dm] yêu con nung náu thì hồn [Em] con bước gian trần mong đừng đổi [Am] thay
Dù cuộc [C] sống có nhiều cam [Dm] go, theo [Em] Chúa con [F] nào lắng lo [Am] gì.
Này đời [Dm] con thay Ngài đưa [C] lối, bên [E7] Ngài yên lòng không hãi sợ [Am] chi.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận