Một lời yêu thương

Sáng tác: Lm. Văn Chi | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1153

b [Em] #
x2

ĐK:
Không [Em] phải chúng con đã chọn Thầy
Nhưng [Bm] Thầy đã thương gọi chúng con
Không [D] phải chúng con đã chọn [Em] Thầy
Nhưng [Bm] Thầy đã thương gọi chúng [Em] con.

1. Thầy [G] sai chúng con thành nhân [Bm] chứng
Ra [Am] đi loan báo tin hồng [D] ân
Thầy [B7] sai chúng con thành men [Em] muối
Cho [B7] đời nhiều hoa trái vững [Em] bền.

ĐK:
Không [Em] phải chúng con đã chọn Thầy
Nhưng [Bm] Thầy đã thương gọi chúng con
Không [D] phải chúng con đã chọn [Em] Thầy
Nhưng [Bm] Thầy đã thương gọi chúng [Em] con.

2. Thầy [G] sai chúng con là ánh [Bm] sáng
Mang [Am] theo ơn phúc trong niềm [D] tin
Thầy [B7] sai chúng con là lửa [Em] mến
Soi [B7] đời tình yêu mến nồng [Em] nàn.

ĐK:
Không [Em] phải chúng con đã chọn Thầy
Nhưng [Bm] Thầy đã thương gọi chúng con
Không [D] phải chúng con đã chọn [Em] Thầy
Nhưng [Bm] Thầy đã thương gọi chúng [Em] con.

3. Thầy [G] sai chúng con vầng tim [Bm] mới
Yêu [Am] thương thay thế bao sầu [D] đau
Thầy [B7] sai chúng con niềm thương [Em] mến
Xoa [B7] dịu trần gian những lệ [Em] sầu.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Trên [C] con đường tha [Em] hương Con [Am] nhìn nắng hanh [G] vàng Gọi [C] quê hương luyến... 2302
1. [Em] Chúa đã sai con [B] đi [Am] mang sứ điệp cuộc [Em] đời Ngài đồng hành bên [C]... 1290
1. Lời [Em] cầu cho [C] nhau khi [D] em bước lên cung [G] thánh Trao [Bm] lời đoan [C]... 1393
1. Chúa đã đến với khó [Am] khăn, Chúa đã đến trong giá [Em] băng Chúa đã đến mang thánh... 1305
1. Có những [Dm] đêm hồn [G] con u hoài thao [Am] thức Có những [F] đêm biển [E7] xa... 1952
Bài hát cùng tác giả
1. Lạy [C] Chúa, con đường [F] nào Chúa đã đi [Em] qua Con đường [Am] nào Ngài ra pháp... 27894
Mẹ [C] ơi trước nhan [F] mẹ con dâng về [Em] mẹ [Dm] Một tràn [C] hoa mân [F] côi... 14969
1. Ngày [Em] đó chiều nắng vàng trên đồi Gotha [G] vắng Chiều [Em] đó có [C] ai cô đơn... 14040
1. Những mùa thu đã [Gm] tới,những mùa thu qua [F] đi [G7] Con van xin [Cm] Ngài làm con... 5056
1. Đời con dâng [C] Mẹ, đẹp chiều [G] nay hai hàng nến [C] hồng Một đời ước [F] nguyện... 3503

Nhập bình luận