Mùa hoa cải

Sáng tác: nhạc Lê Vinh, thơ Nghiêm Thị Hằng | Nhạc Trữ tình | Điệu: Disco | intrepid | 9006

b [Dm] #
x2

Có một mùa hoa [Dm] cải
Nở vàng trên bến [F] sông
Em đang thì con [C] gái
Đợi anh chưa lấy [F] chồng.

Có một mùa hoa [Dm] cải
Nắng vàng trong mê [F] mải
Cầm tay em bối [Bb] rối
Anh nói [Gm] lời yêu thương.

Anh nói rồi anh [Bb] đi
Chiến tranh không ước [F] hẹn
Sợ làm con bướm [Bb] trắng
Thẫn [A7] thờ chiều ven [Dm] sông.

Thế [C] rồi thế rồi [F] em
Bao mùa vàng rực [Dm] nắng
Đợi anh mặc hoa [Gm] trôi
Đợi anh trong khắc [A7] khoải
Thư đi không trả [Dm] lời.

Thế [C] rồi thế rồi [F] thôi
Buồn thương hoa héo [Dm] hắt
Ai cũng bảo phải [Gm] quên
Em đành bước sang [Bb] ngang.

Gửi mùa xuân ở [F] lại
Gửi con tim cháy [A7] mãi
Cho người tình chờ [Dm] mong.

Có một mùa hoa [Dm] cải
Chia tay bởi chiến [C] tranh
Em đã chờ đợi [A7] anh
Sao anh [Gm] mãi [F] không [Dm] về.

----------
Hợp âm soạn theo phần trình bày của ca sĩ Nam Du

[Dm] Có một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
[Gm] Em đang thì con gái
Đợi [C] anh chưa lấy [Dm] chồng.

[Dm] Có một mùa hoa cải
Nắng [Bb] vàng trong mê [F] mải
Cầm [Gm] tay em bối [Bb] rối
Anh nói lời yêu [Gm] thương.

Anh nói rồi anh [Bb] đi
Chiến tranh không ước [Dm] hẹn
Sợ làm con bướm [Gm] trắng
Thẫn [A7] thờ chiều ven [Dm] sông.

Thế [Dm] rồi thế rồi [F] em
Bao mùa [Gm] vàng rực [Dm] nắng
Đợi anh mặc hoa [Gm] trôi
Đợi [Bb] anh trong khắc [Dm] khoải
Thư [C] đi không trả [F] lời.

Thế [C] rồi thế rồi [F] thôi
Buồn [Gm] thương hoa héo [Dm] hắt
Ai cũng [C] bảo phải [Gm] quên
Em [C] đành bước sang [F] ngang.

Gửi [Bb] mùa xuân ở [Dm] lại
Gửi [Gm] con tim cháy [F] mãi
Cho [A7] người tình chờ [Dm] mong.

Có một mùa hoa [Dm] cải
Chia [Bb] tay bởi chiến [C] tranh
Em đã chờ đợi [A7] anh
Sao anh [Gm] mãi [A7] không [Dm] về.

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 2
Huỳnh văn luật 1 năm trước

Xin ad cho biết tone của ca sĩ Nam Du.

intrepid Quản trị viên 1 năm trước

Nam Du hát tone Bbm nhé, hợp âm trong phần trình bày của ca sĩ Nam Du hơi khác tí, mình đã soạn bổ sung ở trên.

Nhập bình luận