Ngài dìu dắt tôi

Sáng tác: William B. Bradbury & J. H. Gilmore - năm: 1864 | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | airboy089 | 94

b [C] #
x2

1. Phước [C] thay trong lòng suy [F] nghĩ về lời,
Giê- [C] su dẫn [Am] dắt đường [G7] lối của tôi.
Ở [C] đâu, làm gì, khi [F] sáng hoặc tối,
Có [C] tay Giê- [Am] su dìu [G7] dắt trọn [C] đời.

ĐK: Giê-su dắt [G7] tôi, Giê- [C] su dắt [Em] tôi,
Chính [C] tay Giê- [Am] su hằng [C] dẫn dắt [G7] tôi.
Nguyện [C] làm môn [E] đồ tín [Am] trung suốt [Em] đời,
Bởi [C] tay Giê- [Am] su dìu [G7] dắt không [C] rời.

2. Dẫu [C] có khi gặp nguy [F] cảnh nghịch thời,
Cũng [C] như lúc [Am] ở thuận [G7] cảnh thú vui.
Khúc [C] sông êm [Am] lặng, nơi [F] biển gầm sóng,
Nắm [C] tay Giê- [Am] su thật [G7] chẳng nao [C] lòng.

3. Ước [C] ao hằng cầm tay [F] Chúa đồng hành,
Quyết [C] không bối [Am] rối, sầu [G7] não, khiếp kinh.
Dẫu [C] phước hay họa, tôi [F] vững lòng tiến,
Có [C] tay Giê- [Am] su dìu [G7] dắt vẹn [C] tuyền.

4. Đến [C] khi công việc trên [F] đất vẹn toàn,
Bởi [C] ơn Cứu [Am] Chúa dạo [G7] khúc khải hoàn.
Chẳng [C] nao tử hà xao [F] sóng nghịch chướng,
Bởi [C] tay Giê- [Am] su dìu [G7] dắt mọi [C] đường.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Tôi sẽ trỗi [F#m] dậy, Tôi sẽ trỗi [C#m] dậy Đi [E] về cùng cha [A] tôi 1) Nguyện xót... 1041
1.[Em] Nào cảm tạ [C] Chúa [D7] vì Chúa rất nhân [G] từ, [E7] trọn một tình [Am] thương [B7]... 1653
1. Mẹ [G] ơi xin cho đôi [Bm] bạn suốt đời thủy [G] chung, Mẹ [Am] ơi xin cho đôi... 1362
1. Mấy ai trong [Am] đời không có lần sa [C] ngã [Am] Chúa thương con nhiều Chúa [F] hằng... 1226
Intro: [Dm][Am]-[Bb][Am][Dm]-[Am][Bb]-[Am][Dm] 1. [Dm] Còn tình yêu nào như tình [C] Chúa Giêsu Đã một [Am] lần vai mang thập... 2650
Bài hát cùng tác giả
1. Phước [C] thay trong lòng suy [F] nghĩ về lời, Giê- [C] su dẫn [Am] dắt đường [G7] lối... 94

Nhập bình luận