A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Ngài là tình yêu

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Thánh ca | Điệu: Disco | kynguyen65 | 1250

b [Em] #
x2

Intro: [Em][Am] - [D][Em] - [Em][Am] - [D][B7] x 2

[Em] Mặc dù mọi [C] người đã [D] bỏ tôi một [Bm] mình
[Em] Mặc dù cuộc [C] đời còn ai [D] cho tôi niềm [Bm] tin
[C] Mặc dù đời [Am] này đã [Bm] cướp tia hy [Em] vọng
[C] Tôi đây kêu [Am] la dày vò trong [Bm] chốn tội [B7] ô

Rồi Người ban [Em] cho tôi tình [Am] yêu của Cha Thiên [D] Thượng
Và cho cuộc [G] sống có thêm hy [C] vọng
Người đã [Am] sưởi ấm con tim đã cô [F#7] lạnh
Người là niềm yêu thương cho [B7] tôi

Người là sức [Em] sống nơi của [Am] trái tim tôi
luôn [D] hằng yêu tôi và [G] giúp những khi nao [C] sờn
Người là tình [Am] yêu tôi không thể thiếu [B7] được
Không thể sống nếu thiếu đi [Em] Người


Nhập bình luận