Ngàn lời chúc tán (10,000 Reasons - Bless The Lord)

Sáng tác: Matt Redman - Lời Việt: David Đông | Nhạc Thánh ca | Điệu: Ballade | kynguyen65 | 21291

b [G] #
x2

Intro: [C][G]-[D][Em]-[C][D]-[G][D]

1. Nguyện chúc [C] tán chúa muôn [G] đời
[D] Dâng Chúa hết tâm [Em] hồn [C] thờ tôn thánh [G] danh ngài [D] thôi
Ngợi ca [C] Chúa mãi không [G] ngừng, [C] hồn [D] linh [Em] này
Thờ [C] tôn danh thánh [D] cha đời [G] đời

Bình [C] minh đã [G] đến, một ngày [D] mới trong [Em] tay Ngài
[C] Chính lúc con [G] dâng lên [D] Chúa tiếng [Em] hát
Dù [C] thế giới sẽ [G] qua hay trần [D] gian dù gian dối [Em] muôn điều
[C] Môi con luôn [G] ca khen khi đêm [D] tối đến [G] gần

ĐK : Nguyện chúc [C] tán Chúa muôn [G] đời
[D] Dâng Chúa hết tâm [Em] hồn [C] thờ tôn thánh [G] danh Ngài [D] thôi
Ngợi ca [C] chúa mãi không [Em] ngừng, [C] hồn [D] linh [Em] này
Thờ [C] tôn danh thánh [D] Cha đời [G] đời

Tình [C] Cha bao [G] la, nhân từ [D] Chúa đến [Em] suốt đời
[C] Kìa danh cao [G] sang và lòng [D] cha bao [Em] dung
Vì [C] Chúa tốt [G] thay con nguyện luôn [D] ca hát [Em] chúc tôn
[C] Kìa hằng ngàn [G] điều mà lòng con [D] chúc tôn [G] Ngài

ĐK : Nguyện chúc [C] tán Chúa muôn [G] đời
[D] Dâng Chúa hết tâm [Em] hồn [C] thờ tôn thánh [G] danh Ngài [D] thôi
Ngợi ca [C] chúa mãi không [Em] ngừng, [C] hồn [D] linh [Em] này
Thờ [C] tôn danh thánh [D] Cha đời [G] đời

Hờ hơ [C] hớ hơ [G] hờ, [D] hớ hớ hơ hơ [Em] hờ, [C] hờ hơ hớ [G] hơ hờ [D] hơ
Hờ hơ [C] hớ hơ [Em] hờ, [C] hơ [D] hớ [Em] hờ, [C] hờ hơ hớ [D] hơ hờ [G] hơ

2. Một [C] hôm đã [G] đến khi lòng [D] con thấy [Em] mõi mệt
[C] Mọi thứ chấm [G] dứt cuộc đời [D] con đã [Em] đến
[C] Hỡi Chúa [Em] chính linh hồn con [Am] luôn vẫn [Em] hát ca
[C] Từ ngàn đời [G] và ngàn đời cho [D] đến muôn [G] đời


-------------------


Intro: [C][G]-[D][Em]-[C][D]-[G][D]

Bless the [C] Lord Oh My [G] Soul
[D] Oh oh oh my [Em] soul [C] Worship His [G] holy [D] name
Sing like [C] never be-[Em] fore [C] Oh [D] my [Em] soul
I [C] worship Your [D] holy [G] name

The [C] sun comes [G] up Its a [D] new day [Em] dawning
[C] It's time to [G] sing your [D] song a-[Em] gain
What-[C] ever may [G] pass and, what-[D] ever lies be-[Em] fore me
[C] Let me be [G] singing when the [D] evening [G] comes

Bless the [C] Lord Oh My [G] Soul
[D] Oh oh oh my [Em] soul [C] Worship His [G] holy [D] name
Sing like [C] never be-[Em] fore [C] Oh [D] my [Em] soul
I [C] worship Your [D] holy [G] name

You're [C] rich in l[G] ove and [D] you're slow to [Em] anger.
Your [C] name is [G] great and your [D] heart is [Em] kind
For [C] all your [G] goodness I will [D] keep on [Em] singing
[C] Ten thousand [G] reasons for my [D] heart to [G] find.

Oh, to Bless the [C] Lord Oh My [G] Soul
[D] Oh oh oh my [Em] soul [C] Worship His [G] holy [D] name
Sing like [C] never be-[Em] fore [C] Oh [D] my [Em] soul
I [C] worship Your [D] holy [G] name

And [C] on that [G] day when my [D] strength is [Em] failing
The [C] end draws [G] near and my [D] time has [Em] come.
[C] Still my [Em] soul will sing your [Am] praise un-[Em] ending
[C] Ten thousand [G] years and then for-[D] ever [G] more.
Forever more!

Oh, to Bless the [C] Lord Oh My [G] Soul
[D] Oh oh oh my [Em] soul [C] Worship His [G] holy [D] name
Sing like [C] never be-[Em] fore [C] Oh [D] my [Em] soul
I [C] worship Your [D] holy [G] name
.
Oh, to Bless the [C] Lord Oh My [G] Soul
[D] Oh oh oh my [Em] soul [C] Worship His [G] holy [D] name
Sing like [C] never be-[Em] fore [C] Oh [D] my [Em] soul

I [E] worship Your [F#] holy [B] name
Lord, I [E] worship Your [F#] holy [Abm] name

[E][B]-[F#][Abm]-[E][F#]-[B][F#]
Sing like [E] never be-[Abm] fore [E] Oh [F#] my [Abm] soul
I [E] worship Your [F#] holy [B] name


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [C][D]-[Em][D]-[C][D]-[Em][D] 1. Lạy [Em] Chúa con khao khát Ngài Bằng [Am] trái tim chân thành Đời [D] con đây... 9410
Intro: [Em] Con xin mời chúa [Am] đến Đến với quê hương [B] con [Em] Đến với [C] quê [D]... 4554
1. Lấm lem đời [Am] tôi nhọc nhằn những [Dm] phen Vui cười ngã [G] nghiêng buồn vui không [F]... 3382
1. Xin [G] làm nụ hoa [Em] nhỏ, sống [C] giữa cỏ giữa [Am] cây Cho [C] nhẹ nhẹ hương... 1650
1. Bao năm lo [Em] toan trong cuộc đời bao năm lênh đênh trên giòng đời Nào có [G] biết,... 4403
Bài hát cùng tác giả
Intro: [C][G]-[D][Em]-[C][D]-[G][D] 1. Nguyện chúc [C] tán chúa muôn [G] đời [D] Dâng Chúa hết tâm [Em] hồn [C] thờ... 21291

Nhập bình luận