Nguyện cầu Thánh Gia

Sáng tác: Từ Duyên | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | josducan216 | 2222

b [C] #
x2

1. Chuyện ngày [C] xưa hôm nay vẫn đây
Chuyện ngày [Em] xưa nay vẫn đẹp [Am] mầu
Là chuyện xưa [F] nơi gia đình Thánh [G] Gia.
Một đời [C] sống vẫn vui khi [F] nghèo
thương [G] đau vẫn nụ [C] cười
Khiêm [Dm] nhu sống giữa [Am] đời
âm [G] thầm sống khiết [C] trinh.

ĐK: Nguyện cầu [C] Thánh Gia luôn phù [F] trì
để biết [Dm] bao gia đình sống [G] vui.
Nguyện cầu [C] Thánh Gia nghe lời [F] cầu
xin luôn [G] chở che bước trần [C] ai.

2. Chuyện ngày [C] xưa hôm nay vẫn đây
chuyện ngày [E] xưa nay vẫn đẹp [Am] mầu
Là chuyện xưa [F] nơi gia đình Thánh [G] Gia.
Dù đời [Em] sống đắng [E7] cay trăm [F] chiều
Cha [G] luôn vẫn hiền [C] hòa
Con [Dm] luôn thảo hiếu [Am] hoài
Mẹ [G] hiền vẫn vững [C] tin.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Xin giữ [C] con để [Am] con phụng sự [G] Chúa, [C7] con phụng sự [F] Chúa trong [Am]... 4292
Lạy Cha Vua vinh [Dm] hiển trước [E7] ngôi Cha toàn [Am] năng Lòng con luôn khao [Dm] khát Thánh... 4921
1. Muôn tâu [F] Giavê trong muôn [Am7] loài Chúa chỉ cho [Dm] con. [C7] Bao nhiêu năm [F] qua... 2418
1. Bạn từng lo [C] lắng về ngày [F] mai, sẽ thế [G] nào đây bạn [C] hỡi? Bạn đã... 3256
Lạy [Am] Chúa, xin dùng [G] cành hương thảo Rảy [F] nước trên con thì con được [Dm] sạch Xin... 3936
Bài hát cùng tác giả
1. Chuyện ngày [C] xưa hôm nay vẫn đây Chuyện ngày [Em] xưa nay vẫn đẹp [Am] mầu Là chuyện... 2222

Nhập bình luận