Nói dối

Sáng tác: Huỳnh Nhật Tân | Nhạc Trẻ | Điệu: Slow Surf | kynguyen65 | 438

b [C] #
x2

Lỡ yêu [F] rồi (lỡ yêu rồi)
Xin thật [Dm] lòng (xin thật lòng)
Tình yêu [C] đến những khi không [Am] ngờ
Lỡ yêu [F] rồi (lỡ yêu rồi)
Xin đừng [Dm] phai (xin đuờng phai)
Xin chớ vui [G] đùa vì tình tan vỡ

[C] Nói dối chắc anh thường nói dối
Nói dối chắc anh không ngại [G] ngùng
[C] Nói dối đón đưa rồi thương [G] nhớ
[C] Nói dối lả [G] lơi câu tình [C] yêu
[Dm] Con trai thường [C] nói lời [Dm] yêu đương nồng [C] thắm
Thật [Dm] ra tình yêu thường gian [G] dối

[C] Nói dối những khi hẹn không đến
Nói dối khiến em quên giận [G] hờn
[C] Nói dối vuốt ve rồi quên [G] hết
[C] Nói dối khiến [G] em đây buồn [C] thêm
[Dm] Con trai thường [C] nói tình [Dm] yêu không từ [C] chối
Thật [Dm] ra lời yêu thường ong [G] bướm

Làm cho em phải [F] ngóng trông
Ðừng làm cho em phải [C] nhớ mong
Ðừng làm tim em phải [F] đắn đo
Ðừng làm tim em nhiều [C] xót xa [G]

* Lỡ yêu [F] rồi (lỡ yêu rồi)
Xin thật [Dm] lòng (xin thật lòng)
Tình yêu [C] đến những khi không [Am] ngờ
Lỡ yêu [F] rồi (lỡ yêu rồi)
Xin đừng [Dm] phai (xin đuờng phai)
Xin chớ vui [G] đùa vì tình tan vỡ


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận