Nương tựa Tam Bảo

Sáng tác: Đoàn Gia Trang | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 304

b [Dm] #
x2

Intro: [Dm][F]-[Dm][G]-[Bb][Eb]-[Am][Dm]-[G][Dm]

Ánh sáng từ bi chiếu khắp muôn [Dm] loài
Ánh sáng hào [Gm] quang chiếu khắp muôn [F] nơi
[Dm] Về nhà an [F] vui, [Am] Ba Ngôi chánh [Dm] báo
[Bb] Có Cha Di Đà, chư Phật mười [Am] phương Quán âm mẹ [Dm] hiền

Chủng tử của ta bao kiếp gieo [Dm] trồng
Nước mắt ta [Gm] rơi hạnh phúc biết [F] bao
[Dm] Ngàn đời trôi [F] lăn, [Am] luân hồi bao [Dm] kiếp
[Bb] Nay đã trổ ra ta thấy đường [Am] đi chân lý cuộc [Dm] đời

Lạy Mẹ Quan [Dm] Âm, lại Cha Di [F] Đà
Chư Phật mười [G] phương và Ngài Thế [A] Chí
[D7] Lạy Đấng Thế [Gm] Tôn, cứu khổ chúng [Eb] sinh
Con xin nương [Am] về giải thoát từ [Dm] đây

Lạy mẹ lạy [Dm] cha, con xin tạ [Bb] ơn
Sinh con ra [Gm] đời gặp được chánh [A] pháp
[Dm] Lạy mẹ lạy [Gm] cha, con đi xuất [Eb] gia
Quyết chí tu [Am] hành độ lại chúng [Dm] sanh

Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn Phật pháp độ sanh soi đường
Kính lạy pháp là phương giải thoát, gốc chân truyền ghi bát từ xưa
Pháp tu kính đắc kịp thời, độ người qua đến bến bờ bên kia


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [Dm] Đời vui [F] khổ, [C] vì hai chữ thị [Dm] phi Thuận ý thì [Gm] ta bảo [A7]... 1014
Nhịp : 6/8 Tempo : 60-84 Điệu Boston Trăm [Bm] năm một cõi vô [Em] thường Câu kinh lời [D]... 1224
Hãy mời [G] nhau nâng chung trà [Em] đạo Vị chân [D] thiền nhiên hạo thân [G] thương Tâm [Am]... 1169
1. Chùa [C] em vang tiếng kinh [Em] cầu dù [G] nắng mưa dãi [C] dầu Chùa [F] em hoa... 1178
Mẹ cho [C] con một đời yêu thương Mẹ cho [Am] con một màu thanh [Dm] lương Con tim [F]... 1404
Bài hát cùng tác giả
Intro: [Dm][F]-[Dm][G]-[Bb][Eb]-[Am][Dm]-[G][Dm] Ánh sáng từ bi chiếu khắp muôn [Dm] loài Ánh sáng hào [Gm] quang chiếu khắp muôn [F]... 304

Nhập bình luận