Ở mãi cùng con

Sáng tác: Trương Lê Sơn | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1260

b [Em] #
x2

1. Có những [Em] lúc con quên đi thân mình ô [B7] uế
Có những [C] lúc con quên [Am] đi thân [D] mình do Chúa hà [G] hơi
Có những [C] lúc con quên [D] đi cuộc đời này vô [Am] nghĩa
Có những [G] lúc con quên [B7] đi tình yêu Chúa ban cho [Em] con [B7]

ĐK:
[Em] Đi mãi biết đi về [B7] đâu nếu không có [Em] Ngài
Đi [Dm] mãi biết đi về [E7] đâu khi trên đường đời đầy bão [Am] giông
Không chi bằng tình yêu Chúa [G] Cha
Không chi [Am] bằng tình yêu Christ chết [D] thay
Không chi [G] bằng Thần Linh soi [C] sáng Đưa bước [B7] con về nơi nước Cha

Đi [Em] mãi biết đi về [B7] đâu nếu không có [Em] Ngài
Đi [Dm] mãi biết đi về [E7] đâu khi trên đường đời đầy bão [Am] giông
Không chi bằng tình yêu Chúa [G] Cha
Không chi [Am] bằng tình yêu Christ chết [D] thay
Không chi [G] bằng Thần Linh soi [C] sáng
Đưa bước [B7] con về nơi vĩnh [Em] hằng

2. Có những [Em] lúc con sa chân đi vào nơi tối [B7] tăm
Có những [C] lúc con đam [Am] mê hoan [D] lạc nơi thế [G] gian
Có những [C] lúc con quên [D] đi cuộc đời này vô [Am] nghĩa
Có những [G] lúc con quên [B7] đi tình yêu Chúa ban cho [Em] con

* Xin [D] Chúa cứ trách phạt [G] con
Xin [Em] chúa uốn nắn đời [Am] con
Nhưng xin [C] Chúa [B7] ở mãi cùng [Em] con.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận