Nếu Chúa là

Sáng tác: Kim Long | Nhạc Thánh ca | Điệu: Blues | intrepid | 5228

b [Am] #
x2

1. [Am] Nếu Chúa là mặt trời, con [F] mong làm trái [C] đất
[Dm] Nếu Chúa là trái [F] đất, con [Am] muốn làm vầng [Dm] trăng
Làm vầng [G] trăng xoay quanh trái [F] đất
Làm trái [C] đất xoay [G] quanh mặt [Am] trời.

ÐK: Chúa [F] ơi! Từng phút [G] giây hồn ngất [Am] ngây
Lòng đắm [Dm] say hướng về Chúa [Am] đây.

2. [Am] Nếu Chúa là mẹ hiền, con [F] mong làm em [C] bé
[Dm] Nếu Chúa là suối [F] mát, con [Am] muốn làm đàn [D] nai
Làm đàn [G] nai luôn mong suối [F] mát
Làm em [C] bé luôn [G] mong mẹ [Am] hiền.

ÐK: Chúa [F] ơi! Từng phút [G] giây hồn ngất [Am] ngây
Lòng đắm [Dm] say hướng về Chúa [Am] đây.

3. [Am] Nếu Chúa là ngọn triều, con [F] mong làm chiếc [C] bách
[Dm] Nếu Chúa là cánh [F] gió, con [Am] muốn làm làn [Dm] mây
Làm làn [G] mây trôi theo cánh [F] gió
Làm chiếc [C] bách trôi [G] theo ngọn [Am] triều.

ÐK: Chúa [F] ơi! Từng phút [G] giây hồn ngất [Am] ngây
Lòng đắm [Dm] say hướng về Chúa [Am] đây.

4. [Am] Nếu Chúa là bụi hồng, con [F] mong làm cánh [C] bướm
[Dm] Nếu Chúa là khóm [F] cúc, con [Am] muốn làm bầy [Dm] ong
Làm bầy [G] ong say hương khóm [F] cúc
Làm cánh [C] bướm say [G] hương bụi [Am] hồng.

ÐK: Chúa [F] ơi! Từng phút [G] giây hồn ngất [Am] ngây
Lòng đắm [Dm] say hướng về Chúa [Am] đây.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Ngày con [Em] sinh ra trong trần gian Có vòng [D] tay yêu thương của mẹ Nu cười [Am]... 3692
1. [Dm] Đời con đã quyết hy [Gm] sinh máu [Dm] hồng Đời con đã [Bb] quyết hiến [C] lễ... 1725
1. Ngày [Am] xưa khi hoa nở miền Ca-[C] na khi đôi lứa (í a) chung [F] đường Chúa [G]... 12693
1. [Em] Lạy chúa con [G] đây xin đến đem con đi vào [Bm] đời Lạy chúa cho [G] con... 11217
1. Một đời [Am] con theo [Em] Chúa, chẳng ngại [F] chi dẫu có [Dm] phải dầm mưa nắng [E7]... 3885
Bài hát cùng tác giả
1. Chúa không [A7] lầm khi [Dm] Ngài dựng lên [Gm] con Dù [C] lời Ngài con không giữ [F]... 19328
1. [Am] Nếu Chúa là mặt trời, con [F] mong làm trái [C] đất [Dm] Nếu Chúa là trái [F]... 5228
1. [C] Trong nắng mai huy [Am] hoàng Rộn [F] ràng chim [G] trời ca [C] hát [Am] Muôn đoá... 1823
1. [Dm] Đời con đã quyết hy [Gm] sinh máu [Dm] hồng Đời con đã [Bb] quyết hiến [C] lễ... 1725

Nhập bình luận