One night's not enough

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 153

b [Dm] #
x2

Intro: [Dm][Bb][C][Dm]-[Dm][Bb][C][Dm]

[Dm] Every little thing's been said about you
[Bb] Babe, you know you [C] light up my [Dm] day
[Dm] Everybody hates to live without it
[Bb] And I hope you [C] don't go a-[Dm] way
A bitter [Gm] start with tears, I can for-[C] get my fears

One night's nog [Dm] enough, can't you [Gm] see
To set all my [C] love away from [F] me
One night's not [Dm] enough, can't you [Gm] see
Breaking [C] up breaks my heart
One night's not e-[Gm] nough, can't see [C] you
Baby, if you will [F] ever set me [Dm] free
Then our [Gm] love will break my [C] heart forever and [F] ever

The [Dm] way you laugh is very special to me
[Bb] May be my [C] dreams will come [Dm] true
[Dm] And I know, if you should ever leave me
[Bb] I would never [C] feel so bad [Dm] blue
May be be=[Gm] hind your eyes, there will be [C] back surprise

One night's not [Dm] enough, can't you [Gm] see
To set all my [C] love away from [F] me
One night's not [Dm] enough, can't you [Gm] see
Breaking [C] up breaks my heart
One night's not e-[Gm] nough, can't see [C] you
Baby, if you will [F] ever set me [Dm] free
Then our [Gm] love will break my [C] heart forever and [F] ever

Love lost [Dm] it's meaning [Bb]
It will [C] never stop bleeding

One night's not e-[Gm] nough, can't see [C] you
Baby, if you will [F] ever set me [Dm] free
Then our [Gm] love will break my [C] heart forever and [F] ever

And my [Dm] heart is begging [Bb]
If I my [C] tears will waking [F]
'Cause I [Dm] feel so lonely, [Bb] you [C] are my only …


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Intro: [D][A][G][Bm][A][G] 1. [D] Lying beside you, [A] here in the [G] dark, [Bm] feeling your [A] heartbeat with [G]... 1363
Intro: [C][G]-[Am][F][G] 1. The [Am] last that ever she [F] saw him [G] Carried away by a [C] moonlight [G]... 1089
Intro: [Dm][Dm]-[Bb][Dm]-[G][C][Dm] 1. 梦里百花 正盛开 [Dm] mung luei [Am] baak fa jeng sieng [Dm] hoi 梦醒 再没有存在 mung [Dm] sing... 1661
1. [Dm] Amado [A7] mio, người luôn [Dm] mãi ngất ngây [Dm] Màn đêm cứ [E7] mãi [A7] trôi về... 1448
1. [Cm] Nàng chợt [Fm] đến, tóc bồng [Cm] bềnh trong [Ab] gió [G7]. [G7] Ôi ! Bao xao xuyến... 1031
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 511568
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 205883
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 190313
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 179018
Version 1 1. Xuân đã [Dm] đến bên em Dáng xuân tuyệt [C] vời Xuân đã [Bb] đến bên người... 130869

Nhập bình luận