Ông trăng xuống chơi (Bé Ca 1)

Sáng tác: Phạm Duy - năm: 1973 | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Ballade | kynguyen65 | 9780

b [C] #
x2

Ông [C] trăng xuống chơi cây cau thì cau [Am] sẽ cho [C] mo
Ông [C] trăng xuống chơi học trò thì học [Am] trò cho [C] bút
Ông [G7] trăng xuống chơi ông [F] bụt thì ông bụt cho [C] chùa
Ông [G] trăng xuống chơi nhà vua thì nhà vua cho [C] lính
Ông [G7] trăng xuống chơi đền [C] thánh thì cụ chánh cho [G7] mõ

Ông [C] trăng xuống chơi nồi chõ thì nồi [Am] chõ cho [F] vung
Ông trăng xuống chơi cành sung, thì cành [Am] sung cho [C] nhựa
Ông [G7] trăng xuống chơi con [F] ngựa thì con ngựa cho [C] tầu
Ông [G7] trăng xuống chơi cần câu thì cần câu cho [C] lưỡi

Ông [C] trăng xuống chơi cây bưởi thì cây [Am] bưởi cho [C] hoa
Ông [C] trăng xuống chơi vườn cà thì vườn [Am] cà cho [C] trái
Ông [G7] trăng xuống chơi gái [F] đẹp thì gái [C] đẹp cho chồng
Ông [Am] trăng xuống chơi đàn [C] ông thì đàn [G7] ông cho [F] vợ

Ông [C] trăng trả vợ đàn ông trả chồng cô gái
Trả trái cây cà trả hoa cây [Am] bưởi
Trả lưỡi cần câu trả tầu cho [C] ngựa
Trả nhựa cây [Am] sung trả vung nồi chõ
Trả mõ ông [C] chánh trả lính nhà [Am] vua
Trả chùa cho [C] bụt trả bút học [G7] trò
Trả mo cây [C] cau [G7] trả mo cây [C] cau
[G7] Trả mo cây [C] cau [G7] trả mo cây [C] cau

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận