Phật đang trong ta

Sáng tác: Vũ Ngọc Toản | Nhạc Phật giáo | Điệu: March | kynguyen65 | 5962

b [Em] #
x2

1. Phật đang trong [Em] ta từ khi [D] biết sẽ chia niềm [Em] đau
Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] biết nhiếp tâm niệm [Em] Phật
Phật đang trong [D] ta miệng hoan hỷ nói câu từ [Bm] bi
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn [Em] tay

2. Phật đang trong [Em] ta từ khi [D] ấy xóa tan sầu [Em] bi
Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] ấy pháp thân an [Em] vị
Phật đang trong [D] ta miệng không nói đến câu thị [Bm] phi
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ [Em] bi

ĐK: Phật đến chẳng mong [Em] cầu
Phật đi chớ tìm [Am] đâu, là vì lòng [C] ta đắm mê não [G] nề
Thề quyết quay trở [Em] về, dẹp tan những lầm [Am] mê
Biển trần khổ [G] đau hóa vui tịnh [Em] độ

3. Phật đang trong [Em] ta đường đi [D] tới bổng nhiên bình [Em] yên
Phật đang trong [Am] ta bàn chân [Bm] bước trở nên hành [Em] thiện
Phật đang trong [D] ta gặp oan trái hóa ra nhẹ [Bm] tênh
Phật đang trong ta bình yên hóa khúc ca diệu [Em] âm


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Nam mô đại [Am] bi hội thượng Phật Bồ Tát Nam mô đại [Am] bi hội thượng Phật Bồ... 10162
1. [Em] Lặng nhìn về quá khứ, bước chân [B7] hoang trôi dạc giữa [Em] nhân gian Cuộc đời đầy... 4692
1. Sư [Em] phụ ơi, sư phụ ơi người có [Am] nghe tiếng con đang [B7] gọi trong [Em] nghẹn... 4654
1. Từ ngàn [Dm] xưa vương[C] thành Ca Tỳ La [A] Vệ Tất Đạt [Gm] Đa thái [A] tử con... 6429
[Am] Đêm nay trăng [Em] sáng, đêm sáng mười [Am] tư Đêm nay trăng [Em] sáng, đêm sáng mùa [Am]... 3594
Bài hát cùng tác giả
1. Niềm an [Em] vui vẫn luôn có [C] thật Như bữa [D] cơm thanh đạm dưa [G] cà Giản... 12000
1. Đối với [Am] con cha [D] không là những cánh [Am] cò Không ví [C] dầu như [G] mẹ... 9004
1. Bao đời con tăm [Am] tối, tham đắm sân si [Dm] hoài Con thành tâm sám [G] hối, tội... 8402
Thân [F] thương chiếc áo màu [Am] lam Mặc vào người [Dm] thấy tánh tham tan [Bb] dần An [Gm]... 6484
1. Phật đang trong [Em] ta từ khi [D] biết sẽ chia niềm [Em] đau Phật đang trong [Am] ta... 5962

Nhập bình luận