Phật đang trong ta

Sáng tác: Vũ Ngọc Toản | Nhạc Phật giáo | Điệu: March | kynguyen65 | 3176

b [Em] #
x2

1. Phật đang trong [Em] ta từ khi [D] biết sẽ chia niềm [Em] đau
Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] biết nhiếp tâm niệm [Em] Phật
Phật đang trong [D] ta miệng hoan hỷ nói câu từ [Bm] bi
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn [Em] tay

2. Phật đang trong [Em] ta từ khi [D] ấy xóa tan sầu [Em] bi
Phật đang trong [Am] ta từ khi [Bm] ấy pháp thân an [Em] vị
Phật đang trong [D] ta miệng không nói đến câu thị [Bm] phi
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ [Em] bi

ĐK: Phật đến chẳng mong [Em] cầu
Phật đi chớ tìm [Am] đâu, là vì lòng [C] ta đắm mê não [G] nề
Thề quyết quay trở [Em] về, dẹp tan những lầm [Am] mê
Biển trần khổ [G] đau hóa vui tịnh [Em] độ

3. Phật đang trong [Em] ta đường đi [D] tới bổng nhiên bình [Em] yên
Phật đang trong [Am] ta bàn chân [Bm] bước trở nên hành [Em] thiện
Phật đang trong [D] ta gặp oan trái hóa ra nhẹ [Bm] tênh
Phật đang trong ta bình yên hóa khúc ca diệu [Em] âm


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận