Quảng Trị dòng sông thương nhớ

Sáng tác: Nguyễn Phú Quang | Nhạc Quê hương | Điệu: Slow Rock | kynguyen65 | 4045

b [Em] #
x2

Chảy vào [Em] lòng Quảng Trị mênh [G] mong
Con sông [D] xanh muôn đời nước [Em] vẫn trôi
Một miền quê gió Lào cát [D] trắng
Quảng Trị [C] quê tôi nghèo [D] lắm [C][B7]

Một giọng [Em] hò chiều nghe trên [G] sông
Con đò [D] ai giữa dòng ngược [Em] xuôi
Chảy về đâu theo áng mây [D] trời
Dòng sông [C] xưa một thời đạn [B7] bom
Một thời hùng [Em] anh

[G] Nhìn về [Em] đây đôi bờ Hiền [C] Lương
Bên đợi [D] chờ bên ngồi nhớ [G] thương
Nhớ người [Am] đi xa, nhớ người [B7] ở lại
Một miền [D] quê tha thiết nghĩa [G] tình

Quảng Trị [Em] ơi! Tôi yêu mãi miền [C] quê
Dẫu tuy [D] nghèo những nặng tình quê [G] hương
Yêu con [Am] sông, yêu những cánh [D] đồng
Yêu Quảng [B7] Trị, yêu mãi muôn [Em] đời


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận