Quốc tế ca

Sáng tác: Pierre Chretien De Geyter | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | cuongnp | 1744

b [C] #
x2

Vùng [C] lên hỡi các nô lệ ở [F] thế gian
Vùng [Dm] lên hỡi [G7] ai cực khổ bần [C] hàn
Sục [C#7] sôi nhiệt huyết trong tâm đầy [F] chứa rồi
Và quyết phen [G7] này sống chết mà [C] thôi chế độ [Em] xưa

Ta mau phá sạch tan tành toàn nô [D7] lệ vùng đứng lên [G] đi
Nay [G7] mai cuộc đời của toàn dân [C] khác xưa
Bao nhiêu [D7] quyền lợi ắt qua tay [G] mình.

Đấu tranh [C] này là trận [F] cuối cùng, kết đoàn [G7] lại để ngày [C] mai.
Lanh [C] téc [G] na siông [Am] na [G] lơ sẽ [F] là xã [Dm] hội tương [G7] lai đấu tranh [C] này
Là trận [F] cuối cùng kết đoàn [G7] lại để ngày [C] mai.
Lanh [A7] téc na si ông [Dm] na lơ sẽ [G7] là xã hội tương [C] lai.

Vùng [C] lên hỡi các nô lệ ở [F] thế gian
Vùng [Dm] lên hỡi [G7] ai cực khổ bần [C] hàn
Sục [C#7] sôi nhiệt huyết trong tâm đầy [F] chứa rồi
Và quyết phen [G7] này sống chết mà [C] thôi chế độ [Em] xưa

Ta mau phá sạch tan tành toàn nô [D7] lệ vùng đứng lên [G] đi
Nay [G7] mai cuộc đời của toàn dân [C] khác xưa
Bao nhiêu [D7] quyền lợi ắt qua tay [G] mình.

Đấu tranh [C] này là trận [F] cuối cùng, kết đoàn [G7] lại để ngày [C] mai.
Lanh [C] téc [G] na siông [Am] na [G] lơ sẽ [F] là xã [Dm] hội tương [G7] lai đấu tranh [C] này
Là trận [F] cuối cùng kết đoàn [G7] lại để ngày [C] mai.
Lanh [A7] téc na si ông [Dm] na lơ sẽ [G7] là xã hội tương [C] lai.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
(Verse) [Am] Once upon a younger year When [Am] all our shadows disappeared The [G] animals inside came out to... 3022
[Am] This night is [G] cold in the kingdom [Em] I can feel you [F] fade away [Am] From the... 2001
Intro: [Am] [Em] [D] [Am] Verse 1: [Am] He is a hustler, he's no [Em] good at all [D] He... 1494
***Chorus: [F] Blue is the colour, [C] football is the game We're all together and [F] winning is our aim... 1412
INTRO: [Am] [Fmaj7] [C] [G] ***Chorus 1: You cut [Am] out a piece of me, and now I [Fmaj7] bleed... 1757
Bài hát cùng tác giả
Vùng [C] lên hỡi các nô lệ ở [F] thế gian Vùng [Dm] lên hỡi [G7] ai cực khổ bần... 1744

Nhập bình luận