Right down the line

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 441

b [Dm] #
x2

[Dm] You know I [C] need your love
[Am] You've got that hold over [F] me
[Dm] Long as I've [C] got your love
[Am] You know that I'll never [F] leave
[Dm] When I wanted you to [C] share my life
I [Am] had no doubt in my [F] mind
And it's been [C] you [G] woman
[Am] Right [G] down the [F] line

[Dm] I know how much I [C] lean on you
[Am] Only you can [F] see
[Dm] The changes that [C] I've been through
[Am] Have left a mark on [F] me
[Dm] You've been as constant [C] as a Northern Star
[Am] The brightest light that [F] shines
It's been [C] you, [G] woman
[Am] Right [G] down the [F] line

[D] I just want to [Bm] say this is [G] my way
Of [E] tellin' you [A] everything
I could [F] never say [Dm] before
[Bm] Yeah this is [G] my way of [E] tellin' you
That [A] every day I'm [F] lovin' you so much [Dm] more

'Cause you [C] believed in me
[Am] Through my darkest [F] night
[Dm] Put somethin' better [C] inside of me
[Am] You brought me into the [F] light
[Dm] Threw away all those [C] crazy dreams
[Am] I put them all [F] behind
And it was [C] you, [G] woman
[Am] Right [G] down the [F] line

[D] I just want to [Bm] say this is [G] my way
Of [E] tellin' you [A] everything
I could [F] never say [Dm] before
[Bm] Yeah this is [G] my way of [E] tellin' you
That [A] every day I'm [F] lovin' you so much [Dm] more

If I should [C] doubt myself
[Am] If I'm losing [F] ground
[Dm] I won't turn to [C] someone else
[Am] They'd only let me [F] down
[Dm] When I wanted you to [C] share my life
I [Am] had no doubt in my [F] mind
And it's been [C] you, [G] woman
[Am] Right [G] down the [F] line

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. 对酒当歌 人生几何 [Cm] duì jiǔ dāng gē rén shēng jī [Bb] hé 譬如朝露 去日苦多 [Ab] pì rú zhāo lù... 1048
Verse 1 I've been [A] reading books of [G] old, the [A] legends and the [Bm] myths [A] Achilles and... 1535
[Am] Zheng da le yan mou kan bu dong tai duo de li you [F] Ren men zhui [G] xun... 2786
1. What [Em] child is this? Who [D] meant to rest on [C] Mary's lap is [B7] sleeping Who [Em]... 1464
1. あの日見渡した渚を 今も思い出すんだ Ano [Bb] hi mi-[C] watashita na-[Dm] gisa [F] ima [Bb] mo omi-[C]dasun [Dm] da [F] 砂の上に刻んだ言葉 君の後ろ姿 Suna [Bb]... 1844
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 428391
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 172846
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 161750
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 140655
Version 1: 1. Mừng [C] ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi [F] cười Hoà bình... 112144

Nhập bình luận