A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Sao cũng được

Sáng tác: Binz | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 38353

b [G] #
x2

Vòng hợp âm: [G] [Am] [C] [Em]

[G] Anh ca không hay , anh đàn nghe cũng dỡ Quang Lê nói như vậy
Nhưng vẫn [Am] hát cho em, hát thật lòng nghe cũng đỡ
Hát cho em, cả [C] b