Sóng tình (La bamba)

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Twist | kynguyen65 | 3112

b [C] #
x2

1. Ánh nắng ấm áp chiếu [C] chan hoà [F][G]
Gió mát hát [C] khẽ, hát [F] ru nhẹ
Từng [G] hàng dừa cao tự nhiên bóng in trên [C] cát vàng [F][G]
Sóng biếc lấp lánh mãi [C] xô vào [F] bờ gọi [G] nhau
Từng con sóng reo vui [C] giữa trời [F][G]

Dưới nắng ấm có [C] đôi mình rộn [F] ràng niềm [G] vui
Tình say ngất [C] ngây khắp [F] trong tim [G] mình

2. Ánh mắt ấy sóng biếc [C] đa tình [F][G]
Mái tóc ấy gió cuốn [C] trôi bềnh bồng
Tựa [F] như ngàn [G] con sóng [C] xô nói [F] không lên [G] lời
[C] Sóng [F] tình [G] cao vời [C] giữa [F] ngàn [G] mây trôi
[C] Sóng [F] tình [G] ra khơi [C] hê… [F][C]

Nhớ mãi, nhớ mãi phút [C] giây này [F][G]
Giữ lấy, giữ [C] lấy trái [F] tim này
Trọn [G] ngọt tình yêu dành riêng có em thôi [C] hỡi người [F][G]
Sóng vẫn mãi mãi hát [C] ru bờ vì [F] này anh [G] được
Xin hát ru em [C] suốt đời [F][C]

[C] Sóng [F] tình [G] cao vời [C] giữa [F] ngàn [G] mây trôi
[C] Sóng [F] tình [G] ra khơi [C] hê… [F][C]


-----------------


Intro: [C] [F] [G] x2

1. Para bailar la [C] Bamba [F][G]
Para bailar la [C] Bamba se [F] nece-[G] sita
Nna poca de [C] gracia [F][G]
Una poca de [C] gracia pa [F] mi pa [G] ti y,
Arriba ar-[C] riba [F][G]
Ay arriba y ar-[C] riba, por [F] ti se-[G] ré
Por ti se-[C] ré, por [F] ti se-[G] ré

Yo no soy mari-[C] nero, [F][G] yo no soy mari-[C] nero
Soy [F] capi-[G] tán, soy capi-[C] tán, soy [F] capi-[G] tán
[C] Bam-[F] ba-[G] bamba, [C] Bam-[F] ba-[G] bamba
[C] Bam-[F] ba-[G] bamba, [C] bam … [F][G]

2. Para bailar la [C] Bamba [F][G]
Para bailar la [C] Bamba se [F] nece-[G] sita
Una poca de [C] gracia [F][G]
Una poca de [C] gracia pa [F] mi pa [G] ti y
Arriba ar-[C] riba [F][G]

Solo: [C] [F] [G] Rrrrr, ha [C] [F] [G] x 6 ha!

Para bailar la [C] Bamba [F][G]
Para bailar la [C] Bamba se [F] nece-[G] sita
Una poca de [C] gracia [F][G]
Una poca de [C] gracia pa [F] mi pa [G] ti y
Arriba ar-[C] riba [F][G]

Ay arriba y a-[C] rriba, por [F] ti se-[G] ré
Por ti se-[C] ré, por [F] ti se-[G] ré
[[C] Bam-[F] ba-[G] bamba, [C] Bam-[F] ba-[G] bamba
[C] Bam-[F] ba-[G] bamba, [C] bam … [F][G]

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận