Thập giá ngất cao

Sáng tác: César Geoffray & Jean-Pierre Servel - Lời Việt: Lm. Hoàng Kim | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | airboy089 | 1295

b [Gm] #
x2

1. Thập [Gm] giá ngất [F] cao ở trên [Bb] thế gian này.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
[F] Từ nguồn Thánh [Bb] Tâm yêu [Eb] thương [Dm] Ngài,
[Gm] sông ơn thiêng dạt dào vô [Dsus4] tận. [D]
[Gm] Qua Người máu [F] cứu độ chảy [Bb] xuống nơi đây.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
Thập [Gm] giá ngất [F] cao ở trên [Bb] thế gian này.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.

2. Thập [Gm] Giá ôi điên [F] cuồng ai [Bb] có thấu chăng?
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
[F] Để cứu chúng [Bb] con khỏi [Eb] tử [Dm] thần,
[Gm] Con yêu thương Cha cũng ban [Dsus4] tặng. [D]
[Gm] Lòng Trời yêu [F] điên cuồng ai [Bb] dám sánh bằng.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
Thập [Gm] Giá ôi điên [F] cuồng ai [Bb] có thấu chăng?
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.

3. Thập [Gm] Giá phát [F] minh của Thượng [Bb] Trí cao vời.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
[F] Vì bởi Chúa [Bb] Con đã [Eb] vâng [Dm] lời,
[Gm] hy sinh trên bàn thờ Thập [Dsus4] Tự. [D]
[Gm] Ai chẳng thấy [F] ngươi trần trụi [Bb] nhất trên đời.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
Thập [Gm] Giá phát [F] minh của Thượng [Bb] Trí cao vời.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.

4. Thập [Gm] giá đã [F] đem lại chiến [Bb] thắng oai hùng.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
[F] Ngày tận thế [Bb] trên đám [Eb] mây [Dm] hồng,
[Gm] muôn dân thấy ngươi phải sững [Dsus4] sờ. [D]
[Gm] Đời đời Người [F] đem lại chiến [Bb] thắng oai hùng.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.
Thập [Gm] giá đã [F] đem lại chiến [Bb] thắng oai hùng.
[Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa Giê- [Gm] su.


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [G] Giữa thế gian mờ [D] tối khắp nơi đầy [G] dẫy lo [Em] âu cuộc [Am] đời [D]... 2541
1. Lời [Cm] xưa chiều hôm tiệc [Fm] ly, biết bao ân [Ab] tình Chúa đã phó [G7] mình Này... 1886
1. Này [D] Chúa hỡi con nguyện xin yêu Chúa chẳng [Em] khi ngơi. Dù [A7] gian truân con nguyện... 1818
ĐK: Mừng vui [A] lên Sion, này [Bm] đây Chúa [E] ngươi đến rồi Mừng vui [Bm] lên Sion, Ngài... 1087
1. Nhìn thập [F] giá ngất [Csus4] cao Giêsu chịu [F] treo. [C] Con ngẫm [F] suy sao [Dm] Chúa... 1795
Bài hát cùng tác giả
1. Thập [Gm] giá ngất [F] cao ở trên [Bb] thế gian này. [Cm] Ôi hỡi Thập [D7] Giá Chúa... 1295

Nhập bình luận