Thục Sơn ta về đây

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 311

b [F] #
x2

1. Nào anh em [F] ơi ta về đây! ta về đây!
Thỏa ước mơ năm tháng [Dm] dài bang hội ta luôn cùng nhau
Đến với Thục [Gm] Sơn, huynh đệ ơi thỏa hùng ca
Kết giao huynh đệ bốn [C] phương

2. Vượt ngàn trùng [F] xa xin đợi ta! xin đợi ta!
Săn Boss chớ quên huynh [Dm] đệ đừng một mình! đừng một mình!
Cần một Nga [Gm] My, phái Phật Môn, Thanh Thành [C] đây
Hồi ức năm xưa trở [F] về.

ĐK:
Trở về Thục [Dm] Sơn đi anh em ơi còn [Am] đó bao giấc mơ
Nghiệp Tu [Bb] Tiên xưng bá Tam Giới độc [C] nhất nơi chốn đây
Rộng đôi [Dm] cánh ta bay cao xa cùng nhau [Am] đi muôn nơi phong ba
[Bb] Chính khí ấy trong ta, là thứ [C] mãi mãi luôn trường [F] tồn

Trở về Thục [Dm] Sơn đi anh em ơi lần [Am] nữa, ta có nhau
Ngày đêm [Bb] sát vai nhau chiến đấu tụ [C] nghĩa nơi chốn đây
Đồ Hoàng [Dm] Kim ta trao cho nhau và muôn [Am] nơi xưng danh tên ta
Các huynh [Bb] đệ, đây Thục [C] Sơn ta đã trở [F] về.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận