Thương em chín đợi mười chờ

Sáng tác: Minh Đức | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 8058

b [Em] #
x2

[Am] Hãy hát lên [Em] em hát nữa đi [Am] em
Em hát bài tình [Em] ca về đất Quảng quê [C] ta
Em hát điệu dân [D] ca ôi nghe sao ngọt [C] ngào
Mà lòng anh xốn [B] xao.

Một nong [G] tằm là năm nong [Em] kén
Một nong kén là chín nén [D] tơ
Thương em, thương [Bm] em
Chín đợi mười [Em] chờ
[B7] Chín đợi mười [Em] chờ.

Bao [G] giờ bao [Em] giờ dâu [Am] mượt bao giờ dâu [Em] mượt
Em cho [D] tằm, em cho [Em] tằm, [B7] nhả [Em] tơ

[Am] Hãy hát lên [Em] em hát nữa đi [Am] em
Em hát bài tình [Em] ca về đất Quảng quê [C] ta
Em hát điệu dân [D] ca ôi nghe sao ngọt [C] ngào
Mà lòng anh xốn [B] xao.

Ai có [G] về quê hương Gò [Em] Nổi
Miền đất mới giờ đã xanh [D] dâu
Thương em thương [Bm] em
Gắng đợi ngày [Em] về
[B7] Gắng đợi ngày [Em] về.

Bây [G] chừ, bây [Em] chừ dâu [Am] mượt bây chừ dâu [Em] mượt
Anh bắt [D] cầu, em bắc [Em] cầu [B7] đón [Em] anh.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận