Thương xót miền Trung

Sáng tác: Lê Viết Thông | Nhạc Trữ tình | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1088

b [Dm] #
x2

Mênh [Dm] mông mênh mông biển [Bb] nước
Cuộc [D7] sống lênh đênh giữa [Gm] dòng
Bao [C] đời con nước trôi [F] xuôi
Trôi [A7] theo tang tóc quê [Dm] nghèo.

Quê [Dm] hương miền Trung gian [Bb] khó
Bao [D7] năm nắng cháy da [Gm] người
Bao [C] mùa bão lũ tang [F] hoang
Quặn [A7] đau khúc ruột quê [Dm] mình.

Lòng nghẹn [Dm] ngào về nơi yêu [Bb] dấu
Biết tin [C] xa mưa lũ quê [Gm] nhà
Nước bây [Em] giờ theo nguồn trôi [A7] xa
Nghe tin [Gm] cha nhà đã chống [Dm] chèo.

Đời bọt [Dm] bèo con nước trôi [Em] theo
Gây gieo [C] neo bao cảnh hoang [Gm] tàn
Những mảnh [Em] đời còn chi đâu [Bb] nữa
Trôi hết [A7] rồi chỉ còn lại hư [Dm] không.

Mênh mông mênh mông biển [Bb] nước
Nước [Gm] ngọt mặn đắng quê [Dm] hương
Xót [Gm] thương miền Trung yêu [F] dấu
Bao [A7] giờ hết khổ người [Dm] ơi.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Em hát Mi [Em] thứ anh dạo gam [B7] Đô Tiếng hát một [Am] nẻo tiếng đàn một [B7]... 3699
Hát cùng nhịp đàn [C] vui vui lên người ơi Khúc ca yêu [Am] đời dành tặng mọi người Tiếng... 7967
1. Nâng chén [Am] lên ta uống buồn [F] ơi Ta muốn [Dm] say [G] quên đời phũ [C] phàng... 6755
Lời tạ [Am] tình se thắt tim côi Trời Phù [Dm] Tang mai vắng em [Am] rồi Mạch đời [A7]... 4640
Một kiếp [Em] người trôi qua mau Vừa chớp [G] mắt đã bạc mái [Em] đầu Mới ngày [D] nào... 3011
Bài hát cùng tác giả
Mình chia [Dm] tay trong mùa thi năm [F] ấy Góc sân [Dm] trường lưu luyến phút chia [Gm] tay... 2965
Quê [Am] hương trong tuổi thơ [E7] tôi Chăn [Dm] trâu phơi nắng trên [Am] đồng Trưa [G] hè bạn... 1745
Hay thôi [Em] mình tạm gác việc [G] riêng Về quê [A] hương đất Quảng quê [Em] mình Dừng chân... 1687
Mênh [Dm] mông mênh mông biển [Bb] nước Cuộc [D7] sống lênh đênh giữa [Gm] dòng Bao [C] đời con... 1088
Đời [Dm] tôi lớn [C] lên từ vùng quê [Dm] nghèo Phù [Bb] sa vun [Dm] bồi nuôi lớn khôn... 839

Nhập bình luận