Tiếng hát trên sông Lô

Sáng tác: Phạm Duy | Nhạc Quê hương | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1676

b [Am-A] #
x2

Phiên bản 1: theo phần trình bày của Elvis Phương
(sử dụng 1 hợp âm chủ)


1. Trên nước sông [Am] Lô, thuyền tôi buông lái như xưa
Sau lúc phong [Dm] ba, thuyền tôi qua bến qua [Am] bờ
Ai nhớ sông [F] Lô, giặc lên ăn cướp dân [Am] ta
Tôi nhớ sông [D] Lô, ngày qua chôn xác quân thù
Khoan hỡi khoan [Am] hò hò [D] khoan

Hò: Hỡi cô con gái, giặt yếm bên bờ
Thuyền tôi đậu bến sông Lô
Nửa đêm nghe tiếng quân thù thở than

ĐK: Than [A] rằng: Khoan hỡi hò [C#m] khoan
Hôm [F#m] nào chiến sĩ Việt [A] Nam
Trên dòng sông mênh [D] mông
Súng thần công vang [A] vang
Sông mờ hoen máu thực [C#m] dân
Hai [F#m] nghìn quân cướp vùi [A] thân
Oai hùng thay Lô [D] Giang
Oai hùng thay Lô [A] Giang

2. Trên nước sông [Am] Lô, thuyền ơi, ta hát say sưa
Quân cướp tham [Dm] ô ngày nao đã chết không [Am] ngờ
Sông nước hôm [F] qua còn reo như gió như [Am] mưa
Sông nước hôm [D] nay lại trôi êm ái như xưa
Khoan hỡi khoan [Am] hò hò [D] khoan

Hò: Hỡi anh Vệ Quốc cầm súng ngang tàng
Thuyền tôi đậu bến Tuyên Quang
Nửa đêm trông ánh trăng vàng nhớ anh

Ca [A] rằng khoan hỡi hò [C#m] khoan
Hôm [F#m] nào chiến sĩ Việt [A] Nam
Trên dòng sông mênh [D] mông
Súng thần công vang [A] vang
Sông mờ hoen máu thực [C#m] dân
Hai [F#m] nghìn quân cướp vùi [A] thân
Oai hùng thay Lô [D] Giang
Oai hùng thay Lô [A] Giang

2. Trên nước sông [Am] Lô, thuyền ơi, ta hát say sưa
Quân cướp tham [Dm] ô ngày nao đã chết không [Am] ngờ
Sông nước hôm [F] qua còn reo như gió như [Am] mưa
Sông nước hôm [D] nay lại trôi êm ái như xưa
Khoan hỡi khoan [Am] hò (khoan hỡi khoan hò) hò [D] khoan

Hò: Hỡi anh du kích tập bắn trên rừng
Thuyền tôi đậu bến Loan Hùng
Bình minh nghe tiếng chim rừng líu lo

Chim [A] rằng khoan hỡi hò [C#m] khoan
Hôm [F#m] nào chiến sĩ Việt [A] Nam
Trên dòng sông mênh [D] mông
Súng thần công vang [A] vang
Sông mờ hoen máu thực [C#m] dân
Hai [F#m] nghìn quân cướp vùi [A] thân
Oai hùng thay Lô [D] Giang
Oai hùng thay Lô [A] Giang


-----------------
Phiên bản 2: Hòa âm theo phần trình bày của Duy Quang & Kiều Nga
(Sử dụng 2 hợp âm chủ [Am]&[Cm])


1. Trên nước sông [Am] Lô, thuyền tôi buông lái như xưa
Sau lúc phong [Dm] ba, thuyền tôi qua bến qua [Am] bờ
Ai nhớ sông [F] Lô, giặc lên ăn cướp dân [Am] ta
Tôi nhớ sông [D] Lô, ngày qua chôn xác quân thù
Khoan hỡi khoan [Am] hò hò [D] khoan

Hò: Hỡi cô con gái, giặt yếm bên bờ
Thuyền tôi đậu bến sông Lô
Nửa đêm nghe tiếng quân thù thở than

ĐK: Than [A] rằng: Khoan hỡi hò [C#m] khoan
Hôm [F#m] nào chiến sĩ Việt [A] Nam
Trên dòng sông mênh [D] mông
Súng thần công vang [A] vang
Sông mờ hoen máu thực [C#m] dân
Hai [F#m] nghìn quân cướp vùi [A] thân
Oai hùng thay Lô [D] Giang
Oai hùng thay Lô [A] Giang

Chuyển sang [Cm] -----

2. Trên nước sông [Cm] Lô, thuyền ơi, ta hát say sưa
Quân cướp tham [Fm] ô ngày nao đã chết không [Cm] ngờ
Sông nước hôm [Ab] qua còn reo như gió như [Cm] mưa
Sông nước hôm [F] nay lại trôi êm ái như xưa
Khoan hỡi khoan [Cm] hò hò [F] khoan

Hò: Hỡi anh Vệ Quốc cầm súng ngang tàng
Thuyền tôi đậu bến Tuyên Quang
Nửa đêm trông ánh trăng vàng nhớ anh

Ca [C] rằng khoan hỡi hò [Em] khoan
Hôm [Am] nào chiến sĩ Việt [C] Nam
Trên dòng sông mênh [F] mông
Súng thần công vang [C] vang
Sông mờ hoen máu thực [Em] dân
Hai [Am] nghìn quân cướp vùi [C] thân
Oai hùng thay Lô [F] Giang
Oai hùng thay Lô [C] Giang

2. Trên nước sông [Cm] Lô, từ nay vang tiếng dân ca
Quân cướp đi [Fm] xa về đây ta sống chan [Cm] hòa
Bên suối xanh [Ab] lơ mọc lên những mái tranh [Cm] xưa
Đây chốn biên [F] nay khu lòng tôi như nước sông Lô
Khoan hỡi khoan [Cm] hò, (Khoan hỡi khoan hò) hò [F] khoan

Hò: Hỡi anh du kích tập bắn trên rừng
Thuyền tôi đậu bến Loan Hùng
Bình minh nghe tiếng chim rừng líu lo

Hò: Hỡi anh Vệ Quốc cầm súng ngang tàng
Thuyền tôi đậu bến Tuyên Quang
Nửa đêm trông ánh trăng vàng nhớ anh

Ca [C] rằng khoan hỡi hò [Em] khoan
Hôm [Am] nào chiến sĩ Việt [C] Nam
Trên dòng sông mênh [F] mông
Súng thần công vang [C] vang
Sông mờ hoen máu thực [Em] dân
Hai [Am] nghìn quân cướp vùi [C] thân
Oai hùng thay Lô [F] Giang
Oai hùng thay Lô [C] Giang

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận