Tình sầu

Sáng tác: nhạc Phạm Duy, thơ Du Tử Lê | Nhạc Trữ tình | Điệu: Slow Rock | intrepid | 2874

b [F] #
x2

Ta như sương cao mà người như hoa [F] sâu [Dm]
Ta dối gian [F] nhau nên [Dm] nát nụ hôn [F] đầu [Dm]
Tình đi từng [F] bước đi bước [Dm] bước trên đầu [F] gió [Dm]
Gieo xuống lòng [Gm] nhau ôi [C7] từng hạt thương [F] đau

Người một phương ta cũng một [F] phương [Dm]
Phố cao ngày [F] thấp nên nắng [Dm] mưa trùng [F] trùng [Dm]
Mắt có [Bb] sâu để [F] nhốt trời giông [Dm] tố [Gm]
Ta là hồn [C7] câm [Bb] cho cơn bão [F] lên [Bb]

[Am] Người ở đây ta cũng ở đây [E7]
Lòng không như [Am] mặt mà [E7] lòng lệ tràn [Am] đầy [E7]
Chân đi theo [Am] gió [E7] sầu ba [Am] hướng [E7]
Tay vói một [Am] trời [E7] trời mưa [Am] bay

[Am] Người đã vì ta tan ước mơ
Phấn son chửa [Dm] ngát thịt da [Am] ngà
Môi non đã [E7] lỡ tình đau [Am] đớn
Mộng vữa theo [E7] trời hoa phượng [Am] xưa

[F] Người chôn đời mà ta đắng [F] cay [Dm]
Cây im [F] lá và [Dm] khói sương [F] bay [Dm]
Chim treo mỏ [F] cóng [Dm] trơ xương [F] mục [Dm]
Sống đã chẳng [Gm] cùng [G] chết sao [C] hay [C7]

[F] Người ở đâu ôi người ở [F] đâu [Dm]
Cỏ xanh [F] còn áp [Bb] má những đêm [F] sầu [Dm]
Dế giun còn [F] tiếc [Dm] mùa ân [F] ái [Dm]
Từng phiến trời [C7] mang [Bb] bao vết [F] thương

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận