Tôi đã trao nhầm trái tim cho sai người (Wǒ bǎ zhēn xīn gěi cuò liǎo rén - 我把真心给错了人)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 72

b [C] #
x2

Intro: [Am][Em]-[F][G]-[Em][Am]-[Dm][G][C]

1. 冰冷冷的天空 细雨纷纷
[C] bīng lěng lěng dí tiān kōng [Dm] xì yǔ fēn [G] fēn
想起我们过去 心依然会疼
[F] xiǎng qǐ wǒ mén guò qù [Dm] xīn yī rán huì [G] téng
在寂寞的时候 我乱了分寸
[C] zài jì mò dí [Am] shí hòu wǒ [Dm] luàn liǎo fēn [Am] cùn
为你我丢了灵魂
[Dm] wéi nǐ wǒ diū liǎo líng [G] hún

2. 淅沥沥的小雨 一阵一阵
[C] xī lì lì dí [Am] xiǎo yǔ [Dm] yī zhèn yī [G] zhèn
你就是我今生啊 关不上的门
[F] nǐ jiù shì wǒ jīn shēng ā [Dm] guān bù shàng dí [G] mén
曾经快乐回忆都 变得伤人
[C] zēng jīng kuài lè [Am] huí yì dū [Dm] biàn dé shāng [Am] rén
从午夜失眠直到清晨
cóng wǔ [Dm] yè shī mián zhí dào qīng [G] chén

Chorus: 我把真心真意给错了人
wǒ bǎ [Am] zhēn xīn zhēn yì gěi cuò liǎo [Em] rén
错把无聊的相遇当缘分
cuò bǎ [F] wú liáo dí xiāng yù dāng yuán [G] fēn
每天陪着你日出到黄昏
měi tiān [Em] péi zhuó nǐ rì chū dào huáng [Am] hūn
你却拥抱后对我说离分
nǐ què [Dm] yōng bào hòu [D7] duì wǒ shuō lí [G] fēn

我把真情真意给错了人
wǒ bǎ [Am] zhēn qíng zhēn yì gěi cuò liǎo [Em] rén
以为你是我今生的责任
yǐ wéi [F] nǐ shì wǒ jīn shēng dí zé [G] rèn
擦去你给我留下的伤痕
cā qù [Em] nǐ gěi wǒ liú xià dí shāng [Am] hén
然后随人海浮浮沉沉
rán hòu [Dm] suí rén hǎi [G] fú fú chén [C] chén


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận