Sáng tác: nhạc Phạm Duy, thơ Bích Khê | Nhạc Trữ tình | Điệu: Slow | kynguyen65 | 12393

b [C] #
x2

* Lời (theo đúng sheet) qua phần trình bày của ca sĩ Thu Giang


Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi

Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê
Cây [F] đàn yêu đương làm bằng [C] thơ
Cây [Fm] đàn yêu đương run trong [C] mơ

Hồn về trên [Dm] môi kêu: Em ơi
Thuyền [C] hồn không [Dm] đi lên chơi [Am] vơi
Tôi [E] qua tim nàng vay du dương
Tôi [Am] mang lên lầu, lên Cung Thương
Tôi [Dm] không bao [C] giờ quên yêu [G7] nàng
Tình [Dm] tang tôi nghe như tình [G7] lang

Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi

Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê

Yêu [F] nàng bao nhiêu trong lòng [C] tôi
Yêu [Fm] nàng bao nhiêu trên đôi [C] môi
Đâu tìm Đào [Dm] Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong [C] lòng nàng đây [Am] thôi
Thu [E] ôm muôn hồn lên phiêu diêu
Sao [Am] tôi không màng kêu: Em yêu

Trăng [Dm] nay không [C] nàng như trăng [G7] thiu
Đêm [C] nay không [G] nàng như đêm [C] hiu
Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông

Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông
Vàng rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông

--------------------
* Lời (cách điệu) qua phần trình bày của ca sĩ Camille Huyền


Nàng [C] ơi tay đêm đang giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi

Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê

Yêu [F] nàng bao nhiêu trong lòng [C] tôi
Yêu [Fm] nàng bao nhiêu trên đôi [C] môi
Đâu tìm Đào [Dm] Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong [C] lòng nàng đây [Am] thôi

Tôi [E] qua tim nàng vay du dương
Tôi [Am] mang lên lầu, lên Cung Thương
Tôi [Dm] không bao [C] giờ quên yêu [G7] nàng
Tình [Dm] tang tôi nghe như tình [G7] lang

Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Kìa cầu [C] quay vẫn bóng soi mặt nước Bờ Thủ [F] Thiêm chiều ái ân hẹn [F] ước... 3924
1. Đêm [D] nay ta chung tay bên nhau men rượu [A] ấm nồng nàn Và [Bm] để bao nhiêu... 36710
1. Ngày [F] xưa áo nhuộm hoàng hôn Áo nhuộm hoàng [Dm] hôn, áo nhuộm hoàng [C] hôn Bóng ai... 33520
1. Giờ đồi [G] thông riêng ai một [C] bóng Nhìn tàu đi xa khơi mờ [F] sóng Người ra... 10442
1. [C] Khi anh rời xa cố hương Tâm hồn anh vấn [F] vương theo [G7] từng cây số [C]... 5841
Bài hát cùng tác giả
1. Ngựa [Gm] hoang nào dẫm nát tơi [D7] bời Đồng cỏ nào xanh ngát lưng [Gm] trời Ngựa phi... 217039
1. Ngày [Dm] nào cho tôi [Bb] biết, Biết yêu em [Dm] rồi tôi biết tương [F] tư Ngày [A7]... 203458
1. Hôm [Dm] xưa tôi [F] đến nhà [Dm] em Ra về mới [F] nhớ rằng [C] quên cây [Dm]... 185019
1.Em [C] tan trường [Em] về, đường [C6] mưa nho [Em] nhỏ Em [Am7] tan trường [Dm] về, đường [G7]... 176822
1. Phố núi cao [C] cao phố núi đầy sương Phố núi cây [F] xanh trời thấp thật [C] buồn... 153914

Bình luận 1
hungphamdoan 2 tháng trước

Nàng [C] ơi tay đêm đương giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi

Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê

Cây [F] đàn yêu đương làm bằng [C] thơ
Cây [Fm] đàn yêu đương run trong [C] mơ
Hồn về trên [Dm] môi kêu: Em ơi
Thuyền [C] hồn không [Dm] đi lên chơi [Am] vơi

Tôi [E] qua tim nàng vay du dương
Tôi [Am] mang lên lầu, lên cung thương
Tôi [Dm] không bao [C] giờ quên yêu [G7] nàng
Tình [Dm] tang tôi nghe như tình [G7] lang

Nàng [C] ơi tay đêm đương giăng mềm
Trăng [F] đan qua cành muôn [C] tơ êm
Mây [Dm] nhung pha [C] mầu thu trên [G7] trời
Sương [C] lam phơi [G7] mầu thu muôn [C] nơi

Vàng [C] sao im im trên hoa gầy
Tương [F] tư ôi người thôi [C] qua đây
Năm [Dm] xưa ôi [C] nàng quên câu [G7] thề
Hoa [C] vừa đưa [Fm] hương gây đê [C] mê

Yêu [F] nàng bao nhiêu trong lòng [C] tôi
Yêu [Fm] nàng bao nhiêu trên đôi [C] môi
Đâu tìm Đào [Dm] Nguyên cho xa xôi
Đào Nguyên trong [C] lòng nàng đây [Am] thôi

Thu [E] ôm muôn hồn lên phiêu diêu
Sao [Am] tôi không màng kêu: Em yêu!
Trăng [Dm] nay không [C] nàng như trăng [G7] thiu
Đêm [C] nay không [G] nàng như đêm [C] hiu

Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông.

* Buồn [C] lưu cây đào tìm hơi xuân
Buồn [F] sang cây tùng thăm đông [C] quân
Ô [Dm] hay buồn [C] vương cây ngô [G7] đồng
Vàng [C] rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông
Vàng rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông
Vàng rơi, vàng [Fm] rơi thu mênh [C] mông

Nhập bình luận