Về đây đồng đội ơi

Sáng tác: Trương Quý Hải | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | lovesolo2012 | 1938

b [Am] #
x2

Về [Am] đây đồng đội [Dm] ơi, người chiến [Am] sĩ sư đoàn.
Hà [Dm] Giang đã [G] ngưng chiến [E7] trận.
Về [Am] đây đồng đội [Dm] ơi, những chiến [Am] hữu đơn vị bạn.
Đài [Dm] hương bốn sáu tám ta hội [Am] quân.

Hãy [C] về đồng đội [Em] ơi! Còn nằm khe [A7/E] đá hay thung [Dm] sâu ...
Về [G] đây có [Dm] nhau, như nguyện [Am] ước chiến hào ...
Được [Am] hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông Lô [F] hát yên [G] bình
Quân [G/D] dân nồng [E] ấm nghĩa [Am] tình

Hãy [C] về đồng đội [Em] ơi, người lính [A7/E] chiến mãi đôi [Dm] mươi,
về [G] đây điếu thuốc [Dm] lào, ấm chè [Am] chốt hồn nhiên nụ cười.
Bạn [Am] bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước [F] mắt chan [G] hoà.
Biên [G/D] cương hình [E] bóng quê [Am] nhà.

Nhìn [Am] kia, đồng đội [Dm] tôi một năm không [Am] chín máu thắm quân kỳ;
bảy bảy [Dm] hai, sáu tám [G] năm anh em đang [Am] về.
Và [Am] kia một nghìn một [Dm] trăm hai ba [Am] ba Cô Ích, bốn hầm,
bờ [Dm] suối, dốc [G] núi, anh em về [Am] dần.

Hãy [C] về đồng đội [Em] ơi! Còn nằm khe [A7/E] đá hay thung [Dm] sâu ...
Về [G] đây có [Dm] nhau, như nguyện [Am] ước chiến hào ...
Được [Am] hòa cùng bầy trẻ thơ bên sông [F] Lô hát yên [G] bình
Quân [G/D] dân nồng [E] ấm nghĩa [Am] tình.

Hãy [C] về đồng đội [Em] ơi, người lính [A7/E] chiến mãi đôi [Dm] mươi,
về [G] đây điếu thuốc [Dm] lào, ấm chè [Am] chốt hồn nhiên nụ cười.
Bạn [Am] bè, đồng đội, người thân ôm nhau nước [F] mắt chan [G] hoà.
Biên [G/D] cương hình [E] bóng quê [Am] nhà.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận