Đường tàu mùa xuân

Sáng tác: Phạm Minh Tuấn | Nhạc Đỏ | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 3066

b [Am] #
x2

Năm [Am] xưa anh phá [F] núi em mở [C] đường
Trên đỉnh Trường [Em] Sơn đồi núi trập [Dm] trùng [G]
Năm [Dm] nay cũng những bàn [G] tay lấp hố [F] bom xây cuộc [Em] sống
Tự [Am] hào [F] nào bao cô gái
[Dm] Tự hào [G] nào những chàng [C] trai
Tuổi thanh [E] niên sức như Phù [A] Đổng
Cháu con của [E] Bác Hồ
[Dm] Đi mở [Em] đường tàu Thống [Am] Nhất quê hương

Bạn [C] ơi đã bao [Dm] ngày bao đêm gian nan
Tay [Am] cuốc nhịp [C] nhàng
Để tàu [Dm] ta xuôi Nam ngược [C] Bắc
Và người thương về [Dm] với người [Am] thương
Bạn [C] ơi tất cả [Dm] vì tương lai mai sau
Quê [Am] mẹ đẹp [C] giàu
Đường tàu [Dm] ta thắm bao tình [C] nghĩa
Tàu Việt Nam ôm [Em] chặt đất anh [Am] hùng

Việt [Am] Nam! [C] Ơ đường tàu Việt [G] Nam!
Đường thống [F] nhất mang sức [Em] trẻ mùa [Am] xuân.


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận