Bài ca không quên

Sáng tác: Phạm Minh Tuấn | Nhạc Đỏ | Điệu: Slow Rock | kynguyen65 | 37132

b [Em] #
x2

1. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên
Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên tháng ngày vất [Em] vả
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gót [Em] mòn hành quân hối hà
Làm [D] bạn cùng trăng và ôm [C] súng ngắm sao [B7] khuya

2. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên
Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời [C] gian
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên
Là rừng lạnh [Em] sương đêm trăng suông
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những ngày đã [Em] ngã
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên gửi [Em] trọn đời cho tất cả
Là [D] đồng đội tôi còn ôm [C] súng giữ biên [B7] cương

ĐK 1: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên
Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên
Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát
Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên

3. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên
Là thành phố nhớ nhung một dáng bình [C] yên
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên
Là cả mùa [Em] xuân tim không phai
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên những mùa nước [Em] đổ
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên em chống [Em] xuồng vượt qua pháo nổ
Chỉ [D] một lần quen mà mang [C] nỗi nhớ mênh [B7] mông

4. Có một bài [Am] ca không bao giờ [Em] quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [C] yên
Có một bài [B7] ca không bao giờ quên
Là lời mẹ [Em] ru con đêm đêm
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên đất rừng xứ [Em] lạ
Bài [D] ca tôi không quên tôi không [C] quên bước [Em] dồn đường khuya đói lả
Gạo [D] hầm cầm hơi vmột điếu [C] thuốc cũng chia [B7] đôi

ĐK 2: Nhưng giờ [G] đây có [Em] giây phút bình yên
Sao tôi [B7] quên có [Am] giây phút bình [B7] yên sao tôi quên sao tôi quên
Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát
Với em [G] yêu với đồng [D] đội với cả lòng mình
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên

* Bài [G] ca tôi đã [C] hát bài [Am] ca tôi đã [D] hát
Với quê [G] hương với bạn [D] bè với cả cuộc đời
Tôi không thể nào [C] quên [B7] tôi không thể nào [Em] quên


Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 3
Hoa 3 năm trước

Sao hợp âm k hay gi hết vậy. Thây ca si phôi khí hay quá trời. Bài của Trang Nhung hay đó.

Hoa 3 năm trước

1. Có một bài [E7] ca không bao giờ [Am] quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [F] yên
Có một bài [Dm] ca không bao giờ [Bm7-5]quên
Là lời mẹ [Dm] ru [Em] con đêm [Am] đêm
Bài [G] ca tôi không quên [Em] tôi không [F] quên tháng ngày vất [Am] vả
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên gót [Am] mòn hành quân hối hà
[Em] Làm bạn cùng trăng và ôm [Dm] súng [Bm7-5] ngắm sao [E7] khuya

2. Có một bài [E7] ca không bao giờ [Am] quên
Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời [F] gian
Có một bài [Dm] ca không bao giờ [Bm7-5] quên
Là rừng lạnh [Dm] sương [Em] đêm trăng suông
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên những ngày đã [Am] ngã
Bài [G] ca tôi không [Em]quên tôi không [F] quên gửi [Am] trọn đời cho tất cả
[Em]Là đồng đội tôi còn ôm [Dm] súng [Bm7-5] giữ biên [E7]cương

ĐK 1: Nhưng giờ [C] đây có [Am] giây phút bình [F] yên
Sao tôi [Em] quên có [Bm7-5]giây phút bình [E7] yên sao tôi quên sao tôi quên
Bài [C] ca tôi đã [F] hát bài [Dm] ca tôi đã [G] hát
Với quê [C] hương với bạn [Em] bè với cả cuộc [G] đời
[Em] Tôi không thể nào [F#dim] quên [E7] tôi không thể nào [Am] quên

3. Có một bài [E7]ca không bao giờ [Am] quên
Là thành phố nhớ nhung một dáng bình [F] yên
Có một bài [Dm] ca không bao giờ [Bm7-5]quên
Là cả mùa [Dm] xuân [Em] tim không [Am] phai
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên những mùa nước [Am] đổ
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên em chống [Am] xuồng vượt qua pháo nổ
[Em] Chỉ một lần quen [Dm] mà mang [Bm7-5] nỗi nhớ mênh [E7] mông

4. Có một bài [E7] ca không bao giờ [Am] quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [F] yên
Có một bài [Dm] ca không bao giờ [Bm7-5] quên
Là lời mẹ [Dm] ru [Em] con đêm [Am] đêm
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên đất rừng xứ [Am] lạ
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên bước [Am] dồn đường khuya đói lả
[Em] Gạo hầm cầm hơi [Dm] một điếu [Bm7-5] thuốc cũng chia [E7] đôi

ĐK 2: Nhưng giờ [C] đây có [Am] giây phút bình [F] yên
Sao tôi [E7] quên có [Bm7-5] giây phút bình [E7] yên sao tôi quên sao tôi quên
Bài [C] ca tôi đã [F] hát bài [Dm] ca tôi đã [G] hát
Với em [C] yêu với đồng [Em] đội với cả lòng [G] mình
[Em] Tôi không thể nào [F] quên [E7] tôi không thể nào [Am] quên

* Bài [C] ca tôi đã [F] hát bài [Dm] ca tôi đã [G] hát
Với quê [C] hương với bạn [G] bè với cả cuộc [G] đời
[Em] Tôi không thể nào [F#dim] quên [E7] tôi không thể nào [Am] quên

Hoa 3 năm trước

1. Có một bài [E7] ca không bao giờ [Am] quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [F] yên
Có một bài [Dm] ca không bao giờ [Bm7-5] quên
Là lời mẹ [Dm] ru [Em] con đêm [Am] đêm
Bài [G] ca tôi không quên [Em] tôi không [F] quên tháng ngày vất [Am] vả
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên gót [Am] mòn hành quân hối hà
[Em] Làm bạn cùng trăng và ôm [Dm] súng [Bm7-5] ngắm sao [E7] khuya

2. Có một bài [E7] ca không bao giờ [Am] quên
Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời [F] gian
Có một bài [Dm] ca không bao giờ [Bm7-5] quên
Là rừng lạnh [Dm] sương [Em] đêm trăng [Am] suông
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên những ngày đã [Am] ngã
Bài [G] ca tôi không [Em]quên tôi không [F] quên gửi [Am] trọn đời cho tất cả
[Em]Là đồng đội tôi còn ôm [Dm] súng [Bm7-5] giữ biên [E7]cương

ĐK 1: Nhưng giờ [C] đây có [Am] giây phút bình [F] yên
Sao tôi [Em] quên có [Bm7-5]giây phút bình [E7] yên sao tôi quên sao tôi quên
Bài [C] ca tôi đã [F] hát bài [Dm] ca tôi đã [G] hát
Với quê [C] hương với bạn [Em] bè với cả cuộc [G] đời
[Em] Tôi không thể nào [F#dim] quên [E7] tôi không thể nào [Am] quên

3. Có một bài [E7]ca không bao giờ [Am] quên
Là thành phố nhớ nhung một dáng bình [F] yên
Có một bài [Dm] ca không bao giờ [Bm7-5]quên
Là cả mùa [Dm] xuân [Em] tim không [Am] phai
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên những mùa nước [Am] đổ
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên em chống [Am] xuồng vượt qua pháo nổ
[Em] Chỉ một lần quen [Dm] mà mang [Bm7-5] nỗi nhớ mênh [E7] mông

4. Có một bài [E7] ca không bao giờ [Am] quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình [F] yên
Có một bài [Dm] ca không bao giờ [Bm7-5] quên
Là lời mẹ [Dm] ru [Em] con đêm [Am] đêm
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên đất rừng xứ [Am] lạ
Bài [G] ca tôi không [Em] quên tôi không [F] quên bước [Am] dồn đường khuya đói lả
[Em] Gạo hầm cầm hơi [Dm] một điếu [Bm7-5] thuốc cũng chia [E7] đôi

ĐK 2: Nhưng giờ [C] đây có [Am] giây phút bình [F] yên
Sao tôi [E7] quên có [Bm7-5] giây phút bình [E7] yên sao tôi quên sao tôi quên
Bài [C] ca tôi đã [F] hát bài [Dm] ca tôi đã [G] hát
Với em [C] yêu với đồng [Em] đội với cả lòng [G] mình
[Em] Tôi không thể nào [F#dim] quên [E7] tôi không thể nào [Am] quên

* Bài [C] ca tôi đã [F] hát bài [Dm] ca tôi đã [G] hát
Với quê [C] hương với bạn [G] bè với cả cuộc [G] đời
[Em] Tôi không thể nào [F#dim] quên [E7] tôi không thể nào [Am] quên

Nhập bình luận