Tiểu đoàn 307

Sáng tác: Nguyễn Hữu Trí | Nhạc Đỏ | Điệu: March | cobedanau | 29139

b [F] #
x2

[F] Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang
Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy
Ai đã [Gm] từng nghe tiếng tiểu đoàn
Tiếng tiểu [C] đoàn ba trăm lẻ [F] bảy

Buổi xuất quân tiểu đoàn năm [Bb] ấy
Quyết một [Gm] lòng thề dưới sao vàng
Người chiến [F] sĩ tiếc gì máu rơi
Buổi xuất quân tiểu đoàn năm [Bb] ấy
Nguyện một lòng gìn [C] giữ non [F] sông

Đã chiến đấu bao năm [F] trường chiến đấu
Với bao thành tích huy [Gm] hoàng
Trận tháp mười trận Mộc [Bb] Hoá
Vang tiếng [Gm] đồn với trận La [F] Bang
Lưỡi gươm vung với cánh tay [Bb] sắt
Đầu giặc [Gm] rụng nổ súng [C] đồng đồn giặc vỡ [F] tan

Lẻ [F] bảy tiểu đoàn lẻ bảy
Đoàn quân lẻ bảy kể từ buổi ấy đánh đâu được đấy
Oai hùng biết [Gm] mấy tiểu đoàn lẻ bảy
Với dạ [Bb] sắt gan vàng tiến [F] lên lòng son chẳng nao
Tiếng tiểu đoàn bao nhiêu quân [Bb] Pháp run rẩy sợ hãi
Vang lừng danh [C] tiếng ba trăm lẻ [F] bảy


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận