A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Vì bé ngoan

Sáng tác: Trịnh Công Sơn | Nhạc Thiếu nhi | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 476

b [C] #
x2

Bờ anh [C] ba là ba của [F] bé
Mờ em [G] me là mẹ của [C] em
Lờ anh [Am] la ba không la mắng
Đờ on [Dm] đon mẹ không đánh [C] đòn

Bờ anh [C] ba là ba của [F] bé
Mờ em [G] me là mẹ của [C] em
Lờ anh [Am] la ba không la mắng
Đờ on [Dm] đon mẹ không đánh [C] đòn


Nhập bình luận