为你我收冷风吹 (Vì em anh chịu gió lạnh thổi)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 2507

b [G] #
x2

Wèi nǐ wǒ shòu [G] lěngfēng chuī
Jìmò shíhòu [D] liú yǎnlèi
Yǒurén wèn wǒ shì yǔ [C] fēi
shuō shì yǔ [G] fēi
Kěshì [C] shéi zhēn de guānxīn [G] shéi.

Ruòshì ài yǐ [G] bùkě wèi
Míngbái shuō [D] ba wúsuǒwèi
Bùbì gěi wǒ [Em] ānwèi hébì pà wǒ shāng bēi
Jiù dāng wǒ [C] cóngcǐ shōu qǐ zhēnqíng [D] shéi yě bù [G] gěi

Wǒ huì [Em] shìzhe
fàngxià wǎngshì [G] wàngle guòqù yǒu duō [C] měi
Yě huì [Em] shìzhe bù qù xiǎngqǐ
Nǐ [Bm] rúhé yòng ài jiāng wǒ [Em] bāowéi
Nà [D] shēnqíng de [C] zīwèi

Dàn yuàn wǒ huì [G] jiùcǐ fàngxià wǎngshì
[Bm] Wàngle guòqù yǒu duō [C] měi
Bù pàn [G] yuán jǐn réng liú cíbēi
[Bm] Suīrán wǒ céngjīng zhèyàng yǐwéi
Wǒ [Em] zhēn de zhèyàng [D] yǐwéi

Wèi nǐ wǒ [G] shòu lěngfēng [C] chuī

[D] Chúchuāng dì nà zhāng zhàopiàn
[G] Huíyì fúxiàn dào nèitiān
[Em] Nǐ zhuǎnshēn de cè liǎn
Dìnggé cǐkè rúcǐ jiānjué ràng zhè biàn chéng yǒngyuǎn
[Am] Jiù zhèyàng fàng nǐ [D] zǒu mèng li yǒu jiù zúgòu
[Bm] Fàngxīn qù zhuīzhú nǐ [Em] zìjǐ xiǎng yào de zìyóu
[Am] Méiguānxì wǒ hái huì [D] zài zhèlǐ wèi nǐ tíngliú
[G] Wǒ shìzhe wàngjì nǐ [C] zhǐshì zài piàn zìjǐ
[Am] Yuánlái nǐ zǎo jiù zhù [D] zài wǒ de xīnlǐ

Wǒ huì [G] shìzhe fàngxià
[Bm] wǎngshì wàngle guòqù yǒu [Em] duō měi
Yǒu duō [C] měi
Yě huì [G] shìzhe bù qù xiǎngqǐ
Nǐ [Bm] rúhé yòng ài jiāng wǒ [Em] bāowéi
Nà [D] shēnqíng de [C] zīwèi

Dàn yuàn wǒ [G] huì jiùcǐ fàngxià wǎngshì
[Bm] Wàngle guòqù yǒu duō [Em] měi
Bù pàn [G] yuán jǐn réng liú cíbēi
[B7] Suīrán wǒ céngjīng [Em] zhèyàng yǐwéi
Wǒ [D] zhēn de zhèyàng [C] yǐwéi [D]

Wǒ huì [G] shìzhe fàngxià
wǎngshì [D] Guǎn tā guòqù yǒu duō [C] měi
Yě huì [G] shìzhe bù qù xiǎngqǐ
Nǐ [Bm] rúhé yòng ài jiāng wǒ [Em] bāowéi
Nà [D] shēnqíng de [C] zīwèi

Dàn yuàn wǒ huì [G] jiùcǐ fàngxià wǎngshì
[Bm] Wàngle guòqù yǒu duō [Em] měi [C]
Bù pàn [G] yuán jǐn réng liú cíbēi
[Bm] Suīrán wǒ céngjīng zhèyàng [Em] yǐwéi
Wǒ [D] zhēn de zhèyàng [C] yǐwéi

Wèi nǐ wǒ shòu lěngfēng [G] chuī

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [C] I'm sure it might have grown [Am] old [Em] [F] Like most [Em] young things usually [Dm] do... 1789
Intro: [D][Em]-[G][C]-[G][Am][D7] Pride in your eyes, 为我改写下半生 [G] Pride in your [D] eyes, wéi wǒ [Em] gǎi xiě xià bàn... 1484
Verse 1 [G] Where have all the [Em] flowers gone? [C] Long time [D] passing [G] Where have all the... 1601
Intro [G] [Bm] [Am] [D7] [G] [G] In the early mornin' [Bm] rain, [Am] with a [D7] dollar in my... 1268
Verse 1 [A] Puff, the magic [C#m] dragon [D] lived by the [A] sea And [D] frolicked in the [A]... 1501
Bài hát cùng tác giả
1. [Em] Một người ra đi vội [G] vã [D] Mang theo những dấu yêu [Em] xa rời [Bm] Một... 355770
Version 1: Đan Trường trình bày 1. [Em] Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý Tiếng yêu [D] đương sao... 310826
Intro: [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am] Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười [Dm] vui [F] Tôi làm thân khách [G]... 287110
1. [Am] Anh đem trao cho em nụ [Em] hồng Nụ hồng [F] mong manh như sương mai trong [Em]... 279816
1. Phật ở trên kia cao [F] quá Mãi mãi không độ tới [G] nàng Vạn dặm tương tư vì... 242290

Nhập bình luận