Vim koj hlub

Sáng tác: Hmong Christian - năm: 2010 | Nhạc Thánh ca | Điệu: Chưa chọn | minh_virus | 865

b [Am] #
x2

Intro: [Am] [Em] [F] [G] [C] [Am] [Em] [F] [G] [Am]

1. Vaj [Am] tswv tso nws leej tub los ntiaj teb
Tso [C] vajtswv tseg, Yexus yug los [Am]
Hauv lub nkuaj nyuj [Em] , los ua [F] peb tug [G] cawm seej [Am]

Yexus qhia txoj kev [G] cawm dim rau peb [Am]
Qhia [C] ib txoj kev [Em] , tshiab pub rau peb [Am]
Mus cuag vaj leej txiv [Em] , tau txoj [F#] sia mus [G] ib txhis [Am]

Chorus:
Koj cov [G] ntshav nrog [F] , theej peb [G] lub txhoj [C] [Em]
Koj cov [Am] hws ntws [F] , sau ntoo [G] khaub lig [C]
Ntxuav peb [F] lub txim [G] pov tseg [Am]
Cawm peb [F] , dim dab [G] xib teg [Am]
Vim koj [Em] cawm peb [Am] , vim koj [Em] hlub peb [Am]

2. Kuv zoo li tug neeg [G] nyob tsis muaj nqi [Am]
Koj [C] nrhiav tau kuv [Em] , tsa kuv sawv los [Am]
Yug ua neeg tshiab [Em] , muaj lub [F] hom phiaj [G] rau kuv [Am]

Chorus:
Koj cov [G] ntshav nrog [F] , theej kuv [G] lub txhoj [C] [Em]
Koj cov [Am] hws ntws [F] , sau ntoo [G] khaub lig [C]
Ntxuav [F] kuv lub txim [G] pov tsev [Am]
Cawm kuv [F] , dim dab [G] xib teg [Am]
Vim koj [Em] cawm kuv [Am]
Vim koj [Em] hlub kuv [Am] U...UV..
Woa [F] ... Woa [G] ... Woa [C] Tswv Yexus [Em]

Instrumental
[Am] [F] [G] [C]

Chorus:
Koj cov [G] ntshav nrog [F] , theej peb [G] lub txhoj [C] [Em]
Koj cov [Am] hws ntws [F] , sau ntoo [G] khaub lig [C]
Ntxuav peb [F] lub txim [G] pov tseg [Am]
Cawm peb [F] , dim dab [G] xib teg [Am]
Vim koj [Em] cawm peb [Am] , vim koj [Em] hlub peb [Am]

Outro:
[Em] [F] [G]


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Ngày [G] xưa khi Chúa [Em] dựng nên đất [G] trời [Em] Ngài cũng dựng [C] lên dựng [Bm]... 1231
Chúa [C] ơi Xin cho [Em] con giống trái tim của [Am] Ngài Dù cuộc [G7] sống mai này luôn... 1055
1. Từ rất xa [Gm] khơi Người đã gọi [Cm] tôi đi giữa lòng [Bb] đời rao truyền tin [D7]... 1162
1. [Am] Chúa là con [F] đường cho con tiến [C] lên Là ánh [Am] hồng xua tan bóng [G]... 1867
1. Ngài là [F] ai mà triệu người khắp năm [Bb] châu trần [Gm7] gian đã suy [C] tôn làm... 1314
Bài hát cùng tác giả
Intro: [Am] [Em] [F] [G] [C] [Am] [Em] [F] [G] [Am] 1. Vaj [Am] tswv tso nws leej tub los... 865

Nhập bình luận