Vợ ơi em vất vả rồi (Lǎo pó nǐ xīn kǔ liǎo - 老婆你辛苦了)

Sáng tác: Kỳ Long | Nhạc Quốc tế | Điệu: Blues | kynguyen65 | 340

b [Am] #
x2

Intro: [Am][Am][Am][Am]
[Am][Dm][G][Am]- [C][Am][F][G]
[Am][Dm][G][Am]-[C][Am]-[F][G][Am]

1. 自从和你组建了这个家
[Am] zì cóng hé nǐ zǔ jiàn liǎo zhè gè [Em] jiā
我知道我的责任变得重大
[Am] wǒ zhī dào wǒ dí zé rèn biàn dé [Dm] zhòng dà
每日每夜我都呵护着它
[G] měi rì měi yè wǒ dū hē hù zhuó [Em] tā
不让它 受到任何风吹雨打
bù ràng [Dm] tā shòu dào [Em] rèn hé fēng chuī [Am] yǔ dǎ

2. 要个宝贝 是我们今年的计划
[Am] yào gè bǎo bèi shì wǒ mén jīn nián dí jì [Em] huá
也是双方的老人 都期粉的啊
[Am] yě shì shuāng fāng dí lǎo rén dū qī fěn dí [Dm] ā
是男是女我都无所谓啦
[G] shì nán shì wǒ dū wú suǒ [Em] wèi le
只要我们 有一个完整的家
zhī yào [Dm] wǒ mén yǒu [Em] yī gè wán zhěng dí [Am] jiā

Chorus: 老婆你辛苦了 老婆你辛苦了
[Am] lǎo pó nǐ xīn kǔ [Dm] liǎo, [G] lǎo pó nǐ xīn kǔ [Am] liǎo
缘分让我们在一起 一辈子相互牵挂
[C] yuán fēn ràng wǒ mén [Am] zài yī qǐ, [F] yī bèi zǐ xiāng hù qiān [G] guà
老婆你辛苦了 老婆你辛苦了
[Am] lǎo pó nǐ xīn kǔ [Dm] liǎo, [G] lǎo pó nǐ xīn kǔ [Am] liǎo
只要能幸福我们的家 再苦再累我也不怕
[C] zhī yào néng xìng fú [Am] wǒ mén dí jiā, [F] zài kǔ zài léi [G] wǒ yě bù [Am] pà

[Am][Dm][G][Am]-[Am][Dm][G][E]
[Am][Dm][G][Am]-[C][Am]-[F][G][Am]

2. 要个宝贝 是我们今年的计划
[Am] yào gè bǎo bèi shì wǒ mén jīn nián dí jì [Em] huá
也是双方的老人 都期粉的啊
[Am] yě shì shuāng fāng dí lǎo rén dū qī fěn dí [Dm] ā
是男是女我都无所谓啦
[G] shì nán shì wǒ dū wú suǒ [Em] wèi le
只要我们 有一个完整的家
zhī yào [Dm] wǒ mén yǒu [Em] yī gè wán zhěng dí [Am] jiā

Chorus: 老婆你辛苦了 老婆你辛苦了
[Am] lǎo pó nǐ xīn kǔ [Dm] liǎo, [G] lǎo pó nǐ xīn kǔ [Am] liǎo
缘分让我们在一起 一辈子相互牵挂
[C] yuán fēn ràng wǒ mén [Am] zài yī qǐ, [F] yī bèi zǐ xiāng hù qiān [G] guà
老婆你辛苦了 老婆你辛苦了
[Am] lǎo pó nǐ xīn kǔ [Dm] liǎo, [G] lǎo pó nǐ xīn kǔ [Am] liǎo
只要能幸福我们的家 再苦再累我也不怕
[C] zhī yào néng xìng fú [Am] wǒ mén dí jiā, [F] zài kǔ zài léi [G] wǒ yě bù [Am] pà


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận