What a feeling

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 1610

b [A] #
x2

Intro: [A][E][Bm][F#m]

Verse 1:
[A] First, when there's [E] nothing but a [Bm] slow glowing [F#m] dream
That your [D] fear seems to [A] hide deep in-[G] side your [E] mind
All a-[A] lone I have [E] cried silent [Bm] tears full of [F#m] pride
In a [D] world made of [A] steel, made of [G] stone

Pre-Chorus:
[E] Well [A] I hear the [E] music, close my [Bm] eyes, feel the [F#m] rhythm
Wrap [D] around, take a [A] hold of my [G] heart

Chorus
[Esus4] [E] What a [F#m] feeling
[E] [D] [E] bein's be-[F#m] lievin' [E] [D]
[E] I can't [A] have it [Bm] all, now I'm [A] dancin' [Bm] for my [Esus4] life
[E] Take your [F#m] passion, [E] [D]
[E] and make it [F#m] [E] happen
[D] Pictures [A] come [Bm] alive, you can [A] dance right [Bm] through your [Esus4] life

[A][E][Bm][F#m][D][A][G][E]

Now [A] I hear the [E] music, close my [Bm] eyes, I am [F#m] rhythm
In a [D] flash it takes [A] hold of my [G] heart

Chorus
[Esus4] [E] What a [F#m] feeling
[E] [D] [E] bein's be-[F#m] lievin' [E] [D]
[E] I can't [A] have it [Bm] all, now I'm [A] dancin' [Bm] for my [Esus4] life
[E] Take your [F#m] passion, [E] [D]
[E] and make it [F#m] happen [E] [D]
[E] Pictures [A] come [Bm] alive, you can [A] dance right [Bm] through your [Esus4] life

What a [G] feeling [E]

[Esus4] [E] What a [F#m] feeling
([E] I am [D] music now), [E] bein's be-[F#m] lievin' ([E] I am [D] rhythm now)
[E] Pictures [A] come [Bm] alive, you can [A] dance right [Bm] through your [Esus4] life

[Esus4] [E] What a [F#m] feeling (I can [E] really [D] have it all)
[Esus4] [E] What a [F#m] feeling (Pictures [E] come alive when I [D] call)
[E] I can [F#m] have it all (I can [E] really [D] have it all)
[E] [Esus4] Have it [F#m] all (Pictures [E] come a-[D] live when I call)


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Bará bará ba-[Am] rá, berê berê be-[G] rê Bará bará bará, berê berê berê be-[Am] rê Bará bará ba-[Am] rá,... 1509
1. [Em] Ich will euch heut? von [Bm] meiner ersten Liebe [Em] singen Die ich nach [D] all den Jahren... 1385
Intro: [Dm][C]-[Bb][F]-[Dm][C]-[Bb][C][Dm] 1. 夜深人静是心最疼时分 [Dm] yè shēn rén jìng shì xīn [C] zuì téng shí fēn 我又想到了不该想的人 wǒ yòu [Bb]... 2038
Intro: [C][Am][G]-[F][G][C]-[Dm][Em]-[Dm][G][C] 1. 动人的天籁 飘在九天外 [C] dòng rén dí tiān [Am] lài [D7] piāo zài jiǔ tiān [G] wài 这思念的节拍... 1423
[C][Am]-[F][G]-[F][Em]-[Am][Dm]-[G][C] 1. 时间过了一秒又一秒, shí jiān [C] guò liǎo yī miǎo yòu yī [Am] miǎo , 对你的爱恋也不会减少。 duì nǐ [F] dí... 1236
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 413361
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 166495
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 159501
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 134967
Đời bao buồn [C] vui, ngày [G] tháng đưa ta về đâu Người [F] ơi, nếu trong cuộc [C] đời... 107879

Nhập bình luận