Yêu một người (Yī qiān líng yī yè - 一千零一夜)

Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Khúc Lan | Nhạc Trữ tình | Điệu: Slow | kynguyen65 | 24510

b [Em] #
x2

Intro:
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]

1. [Em] Yêu một người nên [Bm] nhớ một người
[C] Những ngày vui đã [D] qua đi rồi
[C] Giữa đêm lạnh, từng cơn [Am] bão vẫn xoay trong [B7] hồn

[Em] Xa một người nên [Bm] khóc một người
[C] Dẫu ân ái đến [D] nay không trọn
[C] Mộng trăm năm sẽ cho [D] ta những phút ngỡ ngàng thế [Em] thôi

ĐK: Mộng rơi [G] giữa thềm [D] hoa, mộng sao [G] vẫn cay đắng xót [D] xa
Rượu cay [Em] có mình [D] ta, uống cho [Em] cạn nỗi đau muôn [D] đời
Mộng rơi [G] giữa đời [D] ta, mộng như [G] những cánh én thướt [D] tha
Chiều nay [Em] có mình [D] ta với cơn [Em] sầu

2. [Em] Yêu một người nên [Bm] nhớ một người
[C] Suối lệ rơi giữa [D] đêm vô tận
[C] Tiếc chi một vòng tay [Am] đã cách xa phương [B7] trời

[Em] Xa một người nên [Bm] khóc một người
[C] Câu hẹn xưa chớ [D] nên mong đợi
[C] Tình yêu ơi, hãy cho [D] nhau khúc hát lỡ làng thế [Em] thôi


-------------------
Mandarin Version
Intro:
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]

1. 她总是不言不语 
[Em] tā zǒng shì bù [Bm] yán bù yǔ 
黄昏等到天微明
[C] huáng hūn děng dào [D] tiān wēi míng
拨弄著怀中那把无弦琴
[C] bō nòng zhù huái zhōng [Am] nà bǎ wú xián [B7] qín

寂寞里秋来春去 
[Em] jì mò lǐ qiū [Bm] lái chūn qù 
诺言随风都飘零
[C] nuò yán suí fēng [D] dū piāo líng
梦中人还是没捎来一点消息
[C] mèng zhōng rén huán shì [D] méi shāo lái yī diǎn xiāo [Em] xī

Chorus 1: 一千零一夜 没有一夜不思念
yī qiān [G] líng yī [D] yè  méi yǒu [G] yī yè bù sī [D] niàn
每一个想念化做不成双的蝶
měi yī [Em] gè xiǎng [D] niàn huà zuò [Em] bù chéng shuāng de [D] dié
一千零一夜 没有一夜不流泪
yī qiān [G] líng yī [D] yè  méi yǒu [G] yī yè bù liú [D] lèi
流到心里面变成雪
liú dào [Em] xīn lǐ [D] miàn biàn chéng [Em] xuě

2. 那一夜一场大雨 
[Em] nà yī yè yī [Bm] cháng dà yǔ 
园里的花落满地
[C] yuán lǐ de huā [D] luò mǎn dì
那是他为她种的金线菊
[C] nà shì tā wéi tā [Am] zhǒng de jīn xiàn [B7] jú

当有人劝她放弃 
[Em] dāng yǒu rén quàn [Bm] tā fàng qì 
她会微笑着看你
[C] tā huì wēi xiào [D] zhuó kàn nǐ
手心中紧紧握著发黄的回忆
[C] shǒu xīn zhōng jǐn jǐn [D] wò zhù fā huáng de huí [Em] yì

Chorus 1: 一千零一夜 没有一夜不思念
yī qiān [G] líng yī [D] yè  méi yǒu [G] yī yè bù sī [D] niàn
每一个想念化做不成双的蝶
měi yī [Em] gè xiǎng [D] niàn huà zuò [Em] bù chéng shuāng de [D] dié
一千零一夜 没有一夜不流泪
yī qiān [G] líng yī [D] yè  méi yǒu [G] yī yè bù liú [D] lèi
流到心里面变成雪
liú dào [Em] xīn lǐ [D] miàn biàn chéng [Em] xuě

Chorus 2:一千零一夜 夜夜看到她思念
yī qiān [G] líng yī [D] yè  yè yè [G] kàn dào tā sī [D] niàn
究竟谁让她有那么忧郁的脸
jiū jìng [Em] shuí ràng [D] tā yǒu nà [Em] me yōu yù de [D] liǎn
一千零一夜 夜夜听到她流泪
yī qiān [G] líng yī [D] yè  yè yè [G] tīng dào tā liú [D] lèi
不知道该怎么去安慰
bù zhī [Em] dào gāi zěn [D] me qù ān [Em] wèi

Chorus 1: 一千零一夜 没有一夜不思念
yī qiān [G] líng yī [D] yè  méi yǒu [G] yī yè bù sī [D] niàn
每一个想念化做不成双的蝶
měi yī [Em] gè xiǎng [D] niàn huà zuò [Em] bù chéng shuāng de [D] dié
一千零一夜 没有一夜不流泪
yī qiān [G] líng yī [D] yè  méi yǒu [G] yī yè bù liú [D] lèi
流到心里面变成雪
liú dào [Em] xīn lǐ [D] miàn biàn chéng [Em] xuě

Chorus 2: 一千零一夜 夜夜看到她思念
yī qiān [G] líng yī [D] yè  yè yè [G] kàn dào tā sī [D] niàn
究竟谁让她有那么忧郁的脸
jiū jìng [Em] shuí ràng [D] tā yǒu nà [Em] me yōu yù de [D] liǎn
一千零一夜 夜夜听到她流泪
yī qiān [G] líng yī [D] yè  yè yè [G] tīng dào tā liú [D] lèi
不知道该怎么去安慰
bù zhī [Em] dào gāi zěn [D] me qù ān [Em] wèi

3. 是真心都疼真心 
[Em] shì zhēn xīn dū [Bm] téng zhēn xīn 
让我就从今夜起
[C] ràng wǒ jiù cóng [D] jīn yè qǐ
在身边为她轻唱温暖的旋律
[C] zài shēn biān wéi tā [D] qīng chàng wēn nuǎn de xuán [Em] ni

Outtro
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]

-------------------
Catonese Version
Intro:
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]

1. 她总是不言不语
[Em] taa zung si bat [Bm] jin bat jyu 
黄昏等到天微明 
[C] wong fan dang dou [D] tin mei ming
拨弄著怀中那把无弦琴
[C] but nung zyu waai zung [Am] naa baa mou jin [B7] kam

寂寞里秋来春去
[Em] zik mok leoi cau [Bm] loi ceon heoi 
诺言随风都飘零 
[C] nok jin ceoi fung [D] dou piu ling
梦中人还是没捎来一点消息
[C] mung zung jan waan si [D] mut saau loi jat dim siu [Em] sik

Chorus1 : 一千零一夜 没有一夜不思念
jat cin [G] ling jat [D] je mut jau [G] jat je bat si [D] nim
每一个想念化做不成双的蝶
mui jat [Em] go soeng [D] nim faa zou [Em] bat sing soeng dik [D] dip
一千零一夜 没有一夜不流泪
jat cin [G] ling jat [D] je mut jau [G] jat je bat lau [D] leoi
流到心里面变成雪
lau dou [Em] sam lei [D] min bin sing [Em] syut

2. 那一夜一场大雨
[Em] naa jat je jat [Bm] coeng daai jyu 
园里的花落满地 
[C] jyun leoi dik faa [D] lok mun dei
那是他为她种的金线菊
[C] naa si taa wai taa [Am] zung dik gam sin [B7] guk

当有人劝她放弃
[Em] dong jau jan hyun [Bm] taa fong hei 
她会微笑着看你 
[C] taa wui mei siu [D] zyu hon nei
手心中紧紧握著发黄的回忆
[C] sau sam zung gan gan [D] aak zyu faat wong dik wui [Em] jik

Chorus 1. 一千零一夜 没有一夜不思念
jat cin [G] ling jat [D] je mut jau [G] jat je bat si [D] nim
每一个想念化做不成双的蝶
mui jat [Em] go soeng [D] nim faa zou [Em] bat sing soeng dik [D] dip
一千零一夜 没有一夜不流泪
jat cin [G] ling jat [D] je mut jau [G] jat je bat lau [D] leoi
流到心里面变成雪
lau dou [Em] sam lei [D] min bin sing [Em] syut

Chorus 2: 一千零一夜 夜夜看到她思念
jat cin [G] ling jat [D] je je je [G] hon dou taa si [D] nim
究竟谁让她有那么忧郁的脸
gau ging [Em] seoi joeng [D] taa jau naa[Em] mo jau wat dik [D] lim
一千零一夜 夜夜听到她流泪
jat cin [Em] ling jat [D] je je je [G] ting dou taa lau [D] leoi
不知道该怎么去安慰
bat zi [Em] dou goi zam [D] mo heoi ngon [Em] wai

Chorus 1: 一千零一夜 没有一夜不思念
jat cin [G] ling jat [D] je mut jau [G] jat je bat si [D] nim
每一个想念化做不成双的蝶
mui jat [Em] go soeng [D] nim faa zou [Em] bat sing soeng dik [D] dip
一千零一夜 没有一夜不流泪
jat cin [G] ling jat [D] je mut jau [G] jat je bat lau [D] leoi
流到心里面变成雪
lau dou [Em] sam lei [D] min bin sing [Em] syut

Chorus 2. 一千零一夜 夜夜看到她思念
jat cin [G] ling jat [D] je je je [G] hon dou taa si [D] nim
究竟谁让她有那么忧郁的脸
gau ging [Em] seoi joeng [D] taa jau naa [Em] mo jau wat dik [D] lim
一千零一夜 夜夜听到她流泪
jat cin [Em] ling jat [D] je je je [G] ting dou taa lau [D] leoi
不知道该怎么去安慰
bat zi [Em] dou goi zam [D] mo heoi ngon [Em] wai

3. 是真心都疼真心
[Em] si zan sam dou [Bm] tung zan sam 
让我就从今夜起 
[C] joeng ngo zau cung [D] gam je hei
在身边为她轻唱温暖的旋律
[C] zoi san bin wai taa [D] hing coeng wan nyun dik syun [Em] leot

Outtro
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]
[Em][D]-[Em][D]-[C][D][Em]

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Còn gì nữa đâu mà khóc với [Dm] sầu Còn gì nữa [F] đâu mà buồn với [Bb] nhớ... 53082
Đứa [C] nào tìm [F] được lá diêu [Em] bông Từ [Am] nay tao sẽ gọi là [C] chồng Tao... 28429
Mưa [Am] rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh [E7] trường Mưa [Dm] rơi ướt phố [E7] phường, mưa... 50356
1.Ðêm [Am] khuya mưa [Am7] rơi rơi trên đường [Dm] vắng [Dm7] Ðôi [G] chân lang [G7] thang tâm tư... 65986
Xuân đã [C] về, xuân vẫn [Dm] mơ màng Trong nắng [G7] vàng, khắp chốn tiếng reo [C] vang Xuân... 71140
Bài hát cùng tác giả
1. [Em] Một người ra đi vội [G] vã [D] Mang theo những dấu yêu [Em] xa rời [Bm] Một... 361208
Version 1: Đan Trường trình bày 1. [Em] Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý Tiếng yêu [D] đương sao... 315604
Intro: [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am] Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười [Dm] vui [F] Tôi làm thân khách [G]... 294785
1. [Am] Anh đem trao cho em nụ [Em] hồng Nụ hồng [F] mong manh như sương mai trong [Em]... 284216
1. Phật ở trên kia cao [F] quá Mãi mãi không độ tới [G] nàng Vạn dặm tương tư vì... 243845

Bình luận 1
Nhập bình luận