You snuck your way right into my heart

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2784

b [G] #
x2

1. I should have [G] known from how I felt
when [C] we were to-[D] gether
And [G] even more when we were [C] apart! [D] ah

You [Em] tiptoed [Am] in
and you got [D] under my [Em] skin!
You [C] snuck your way right [D] into my [G] heart!

2. I [G] put up barriers
To [C] shield my e-[D] motions
A wall [G] that you could never break [C] apart! [D] ah

Like a [Em] ninja of [Am] love
Repelling [D] down from a-[Em] bove!
You [C] snuck your way right [D] into my [G] heart


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. [F] There's a calm [C] surrender [F] To the rush of [C] day [F] When the heat of the... 11326
1. [F] Can’t count the years one hand that we’ve been together I need the other one to [Dm] hold... 3277
1. [G] You're on the phone with your girlfriend, she's [D] upset She's going off about something that you [Am]... 23959
Intro: [D] [G] [A] (x2) 1. You're [D] insecure [G] Don't know what [A] for You're turning [D] heads when... 19278
Verse 1: [Em] Feeling [D] used [D] But I'm [Em] Still missing [G] you And I [Em] can't see the... 14641
Bài hát cùng tác giả
Version 1: Người tình mùa đông - Như Quỳnh trình bày 1. Đường vào [C] tim em ôi băng [Em]... 538849
* Popular song Happy [G] birthday to [D] you Happy birthday to [G] you Happy [G] birthday Happy [C] birthday... 216501
1. Em không mơ [Am] hoang kiếp sống trên cung [E7] hằng Em không tham lam diễm phúc trên thiên... 208677
[Em] Này bầu trời rộng lớn [Am] ơi, có [B7] nghe chăng tiếng em [Em] gọi Mẹ giờ này ở... 184153
Version 1 1. Xuân đã [Dm] đến bên em Dáng xuân tuyệt [C] vời Xuân đã [Bb] đến bên người... 148044

Nhập bình luận